SORU 1:

“Bedenimizin, giysilerimizin, çevremizin ve ahlakımızın; kötü, çirkin, pis olan şeylerden arınmasıdır.”

Yukarıda tarif edilen kavram hangi seçenekte verilmiştir?

SORU 2:

Temizlik, maddi ve manevi temizlik olarak ikiye ayrılır. ……….temizlik bedenimizin, giysilerimizin ve çevremizin her türlü kirden ve pastan arındırılmasına denir. ……………temizlik ise kalbimizin, duygularımızın her türlü kötü fikir ve düşünceden uzaklaşmasıdır.

Yukarıdaki açıklamada yer alan iki boşluğa hangi kelimeler gelmelidir?

SORU 3:

Temizliğin bir diğer adıdır. Sözlükte “temizlenmek, arınmak” anlamına gelir.

Yukarıda tarif edilen kavram hangi seçenekte verilmiştir?

SORU 4:

Yukarıda verilen tablolardaki bilgilerin doğru olabilmesi hangi bilgiler yer değiştirmelidir?      

SORU 5:

I. İslam dini, temizliğe büyük önem vermiştir. Çünkü temizlik hem sağlık hem de ibadetler için gereklidir. Hastalığa neden olan mikroplar temiz olmayan ortamlarda çoğalır.

II. Mikropların çoğalması insanların sağlığını bozar ve böylece hastalıklar yaygınlaşır. İslam dini, toplumun sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını istediği için insanların temiz olmasını ve çevresini de temiz tutmasını ister.

III. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Temizlik imanın yarısıdır.” hadisiyle Allah’a (c.c.) inanan bir kimsenin temiz olması gerektiğini vurgulamıştır.

IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) bedenini, elbiselerini ve çevresini temiz tutarak Müslümanlara örnek olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

SORU 6:

Sözlükte “saflaşmak, arınmak” anlamına gelir. Terim olarak ise ibadet ve iyilikleri gösterişten ve menfaat kaygılarından arındırıp sadece Allah (c.c.) için yapmak demektir.

Yukarıda tarif edilen kavram hangi seçenekte verilmiştir?

SORU 7:

İbadet ederken Yüce Allah’ın huzuruna çıkıldığı için O’nun karşısında temiz olmak O’na olan sevgi ve saygımızın bir göstergesidir.  Bu yüzden bazı ibadetlerin geçerli olması için temizlik şartı aranır. Örneğin namaz kılacak olan bir kişi abdest almalıdır. Bunun yanı sıra elbiselerinin ve namazın kılınacağı yerin temizliğine dikkat etmeli, kötü duygu ve düşüncelerden uzak durmalı ve Yüce Allah’ın huzuruna öyle çıkmalıdır.

Verilen bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?

SORU 8:

 Elleri yıkamak

 Ağza su almak

 Burna su vermek

 Yüzü yıkamak

 Sağ kolu yıkamak

 Sol kolu yıkamak

 Kulakları meshetmek

 Boynu meshetmek

 Sağ ayağı yıkamak

 Sol ayağı yıkamak

Yukarıda eksik olarak verilen abdest alma sıralamasının doğru olabilmesi için hangi seçenekteki ifade eklenmelidir?

SORU 9:

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın...”

Abdest ayeti olarak da bilinen bu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

4.Sınıf - 5. Din ve Temizlik

İslam Dini ve Temizlik Konusu İle İlgili Genel Tekrar Soruları

“Bedenimizin, giysilerimizin, çevremizin ve ahlakımızın; kötü, çirkin, pis olan şeylerden arınmasıdır.”

Yukarıda tarif edilen kavram hangi seçenekte verilmiştir?

Temizlik, maddi ve manevi temizlik olarak ikiye ayrılır. ……….temizlik bedenimizin, giysilerimizin ve çevremizin her türlü kirden ve pastan arındırılmasına denir. ……………temizlik ise kalbimizin, duygularımızın her türlü kötü fikir ve düşünceden uzaklaşmasıdır.

Yukarıdaki açıklamada yer alan iki boşluğa hangi kelimeler gelmelidir?

Temizliğin bir diğer adıdır. Sözlükte “temizlenmek, arınmak” anlamına gelir.

Yukarıda tarif edilen kavram hangi seçenekte verilmiştir?

Yukarıda verilen tablolardaki bilgilerin doğru olabilmesi hangi bilgiler yer değiştirmelidir?      

I. İslam dini, temizliğe büyük önem vermiştir. Çünkü temizlik hem sağlık hem de ibadetler için gereklidir. Hastalığa neden olan mikroplar temiz olmayan ortamlarda çoğalır.

II. Mikropların çoğalması insanların sağlığını bozar ve böylece hastalıklar yaygınlaşır. İslam dini, toplumun sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını istediği için insanların temiz olmasını ve çevresini de temiz tutmasını ister.

III. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Temizlik imanın yarısıdır.” hadisiyle Allah’a (c.c.) inanan bir kimsenin temiz olması gerektiğini vurgulamıştır.

IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) bedenini, elbiselerini ve çevresini temiz tutarak Müslümanlara örnek olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

Sözlükte “saflaşmak, arınmak” anlamına gelir. Terim olarak ise ibadet ve iyilikleri gösterişten ve menfaat kaygılarından arındırıp sadece Allah (c.c.) için yapmak demektir.

Yukarıda tarif edilen kavram hangi seçenekte verilmiştir?

İbadet ederken Yüce Allah’ın huzuruna çıkıldığı için O’nun karşısında temiz olmak O’na olan sevgi ve saygımızın bir göstergesidir.  Bu yüzden bazı ibadetlerin geçerli olması için temizlik şartı aranır. Örneğin namaz kılacak olan bir kişi abdest almalıdır. Bunun yanı sıra elbiselerinin ve namazın kılınacağı yerin temizliğine dikkat etmeli, kötü duygu ve düşüncelerden uzak durmalı ve Yüce Allah’ın huzuruna öyle çıkmalıdır.

Verilen bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?

 Elleri yıkamak

 Ağza su almak

 Burna su vermek

 Yüzü yıkamak

 Sağ kolu yıkamak

 Sol kolu yıkamak

 Kulakları meshetmek

 Boynu meshetmek

 Sağ ayağı yıkamak

 Sol ayağı yıkamak

Yukarıda eksik olarak verilen abdest alma sıralamasının doğru olabilmesi için hangi seçenekteki ifade eklenmelidir?

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın...”

Abdest ayeti olarak da bilinen bu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

kontrol et!