SORU 1:

"Hiçbir baba, çocuğuna güzel...................... daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır."

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?

SORU 2:

Hz. Muhammed (s.a.v.) oğlu İbrahim'in doğumunun yedinci gününde kurban kesmişti.

Yukarıdaki cümlede bahsedilen ve yeni doğan çocuklar için kesilen kurbanın ismi nedir?

SORU 3:

Müslümanlar için örnek olarak gösterilen, Peygamberimizin mutluluk ve huzur dolu yuvası İslam kültüründe nasıl adlandırılır?

SORU 4:

"Hz. Muhammed (s.a.v.) evinde geçirdiği zamanı üç kısma ayırırdı. Bir kısmını Allah (c.c.) için, bir kısmını …….…. için, bir kısmını da kendisi için ayırırdı." 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?

SORU 5:

Osmanlı Devleti'nde Peygamberimizin soyundan gelenlerin kaydını tutmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan kurumun adı nedir?

SORU 6:

Cami bahçesinde oturan insanlar sohbet ediyorlardı. İbrahim amca, yanındakilere "Ben şerifim." dedi. İbrahim amca bu sözüyle neyi belirtmek istiyordur?

SORU 7:

Peygamberimizin ; "O, çocuklarımın annesi ve evimin hanımefendisiydi." diyerek sevgi ve saygısını ifade ettiği eşi kimdir?

SORU 8:

".................., Rahman'dan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür. Kim de onu koparırsa Allah da o kimseyle ilişkisini koparır."

Bu hadis-i şerifte boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

SORU 9:

Bir keresinde Resulullah'ın (s.a.v.) yanına sütannesi Halime gelmişti. Hz. Muhammed (s.a.v.) onu görünce hemen karşılamış, "Anneciğim, anneciğim!" diyerek ona sevgi ve saygısını göstermişti. Sonra da hırkasını yere serip sütannesini onun üzerine oturtmuştu.

Peygamberimizin sütannesine gösterdiği davranışının anlatıldığı bu olayda onun hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

SORU 10:

"Cebrail bana o derece ...................... iyi davranmayı emretti ki onların (birbirine) miraşçı olacağını zannettim."

Bu hadiste boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?

7.Sınıf - 3.Ünite: Peygamberimiz ve Yakın Çevresi

Doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

"Hiçbir baba, çocuğuna güzel...................... daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır."

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?

Hz. Muhammed (s.a.v.) oğlu İbrahim'in doğumunun yedinci gününde kurban kesmişti.

Yukarıdaki cümlede bahsedilen ve yeni doğan çocuklar için kesilen kurbanın ismi nedir?

Müslümanlar için örnek olarak gösterilen, Peygamberimizin mutluluk ve huzur dolu yuvası İslam kültüründe nasıl adlandırılır?

"Hz. Muhammed (s.a.v.) evinde geçirdiği zamanı üç kısma ayırırdı. Bir kısmını Allah (c.c.) için, bir kısmını …….…. için, bir kısmını da kendisi için ayırırdı." 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?

Osmanlı Devleti'nde Peygamberimizin soyundan gelenlerin kaydını tutmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan kurumun adı nedir?

Cami bahçesinde oturan insanlar sohbet ediyorlardı. İbrahim amca, yanındakilere "Ben şerifim." dedi. İbrahim amca bu sözüyle neyi belirtmek istiyordur?

Peygamberimizin ; "O, çocuklarımın annesi ve evimin hanımefendisiydi." diyerek sevgi ve saygısını ifade ettiği eşi kimdir?

".................., Rahman'dan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür. Kim de onu koparırsa Allah da o kimseyle ilişkisini koparır."

Bu hadis-i şerifte boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

Bir keresinde Resulullah'ın (s.a.v.) yanına sütannesi Halime gelmişti. Hz. Muhammed (s.a.v.) onu görünce hemen karşılamış, "Anneciğim, anneciğim!" diyerek ona sevgi ve saygısını göstermişti. Sonra da hırkasını yere serip sütannesini onun üzerine oturtmuştu.

Peygamberimizin sütannesine gösterdiği davranışının anlatıldığı bu olayda onun hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

"Cebrail bana o derece ...................... iyi davranmayı emretti ki onların (birbirine) miraşçı olacağını zannettim."

Bu hadiste boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?

kontrol et!