SORU 1:

Hz. Muhammed (s.a.v.) Ramazan ayında Kadir gecesinde Hira Mağarası’nda derin düşünceler içindeyken Yüce Allah, vahiy meleği Cebrail (a.s.) aracılığıyla ona Alak suresinin ilk beş ayetini vahyetti.

Yukarıda bahsedilen olay hangi yıl gerçekleşmiştir? 

SORU 2:

Hz. Muhammed (s.a.v.) ilk vahiy geldikten sonra heyecan içinde evine döndü ve başına gelenleri hanımı Hz. Hatice’ye anlattı. Hz. Hatice, onu sakinleştirdi. Daha sonra bu olayı bir Hanif olan Varaka’ya anlattılar. O, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) korkmaması gerektiğini, O'na gelen meleğin Cebrail (a.s.) olduğunu ve kendisine peygamberlik verildiğini söyledi. Bu olay yaşandığında Hz. Muhammed (s.a.v.) 40 yaşındaydı.

Yukarıda verilen açıklamalardan yola çıkılarak hangi bilgiye ulaşılamaz?

SORU 3:

* Yüce Allah’ın, peygamberlerine gönderdiği her türlü bilgi ve mesaja ve bunların bildirilme işine vahiy denir.

* Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, 23 yıllık bir süre içinde Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ayet ayet, sure sure indirilen vahiylerden oluşur.

* İlk vahiy Hz. Muhammed’e (s.a.v.)  Nur Dağı'nda gelmiştir.

* Hz. Muhammed (s.a.v.)  İslam’a davetini peygamberliğinin ilk üç yılında açıktan yürüttü.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

SORU 4:

Müslümanların ilk hicreti nereye olmuştur?

SORU 5:

Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam davetini Mekke dışında da duyurmak amacıyla Hz. Zeyd’i yanına alarak Mekke yakınlarındaki ……… şehrine gitti. Burada yaşayanları İslam’a davet etti. Ancak onlar bu davete yanaşmadılar. Hatta Hz. Peygamber'i taşladılar ve şehirden uzaklaştırdılar.

Yukarıdaki metindeki boşluğa gelmesi gereken doğru kelime hangi seçenekte verilmiştir?

SORU 6:

Aşağıdaki isimlerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz?

SORU 7:

(I) Hz.  Hatice ile Ebu Talip’in vefatı ve Taif yolculuğunda yaşananlar Hz. Muhammed’i (s.a.v.) çok üzmüştü. (II) Mekkelilerin tavırlarında bir değişiklik de yoktu. Hatta Ebu Talip’in vefatıyla birlikte cesaretleri iyice artmıştı. (III) Tüm bu zorluk, acı ve sıkıntılar yaşanırken Yüce Allah, Hz. Peygambere iki büyük mucize yaşattı. Bunlar; İsra ve Miraç mucizeleridir. (IV) Miraç, Hz.  Peygamberin bir gece Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi; İsra ise buradan Yüce Allah’ın huzuruna çıkarılmasıdır.

Yukarıdaki paragrafta yer alan hangi cümlede yanlış bilgi vardır?  

SORU 8:

Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hangi yıl hicret etmiştir?

SORU 9:

Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye varır varmaz yaptığı ilk iş bir mescit inşa etmek oldu. Burası hem ibadet yeri hem yönetim merkeziydi. Hz. Peygamberin mescidine “Mescid-i Nebi” yani “Peygamber Mescidi” denir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kabri de bu mescidin içindedir. Mescidin bir bölümü Hz. Peygamberin eviydi. Mescitte “Suffe” denilen bir bölüm daha vardı. İsteyen sahabiler burada kalır ve Hz. Peygamberden ilim öğrenirlerdi.

Metindeki açıklamalardan yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

SORU 10:

Yukarıda verilen bilgilerin doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

4.Sınıf - 4. Hz. Muhammed’i Tanıyalım

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine Yılları Konusu İle İlgili Genel Tekrar Soruları

Hz. Muhammed (s.a.v.) Ramazan ayında Kadir gecesinde Hira Mağarası’nda derin düşünceler içindeyken Yüce Allah, vahiy meleği Cebrail (a.s.) aracılığıyla ona Alak suresinin ilk beş ayetini vahyetti.

Yukarıda bahsedilen olay hangi yıl gerçekleşmiştir? 

Hz. Muhammed (s.a.v.) ilk vahiy geldikten sonra heyecan içinde evine döndü ve başına gelenleri hanımı Hz. Hatice’ye anlattı. Hz. Hatice, onu sakinleştirdi. Daha sonra bu olayı bir Hanif olan Varaka’ya anlattılar. O, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) korkmaması gerektiğini, O'na gelen meleğin Cebrail (a.s.) olduğunu ve kendisine peygamberlik verildiğini söyledi. Bu olay yaşandığında Hz. Muhammed (s.a.v.) 40 yaşındaydı.

Yukarıda verilen açıklamalardan yola çıkılarak hangi bilgiye ulaşılamaz?

* Yüce Allah’ın, peygamberlerine gönderdiği her türlü bilgi ve mesaja ve bunların bildirilme işine vahiy denir.

* Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, 23 yıllık bir süre içinde Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ayet ayet, sure sure indirilen vahiylerden oluşur.

* İlk vahiy Hz. Muhammed’e (s.a.v.)  Nur Dağı'nda gelmiştir.

* Hz. Muhammed (s.a.v.)  İslam’a davetini peygamberliğinin ilk üç yılında açıktan yürüttü.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

Müslümanların ilk hicreti nereye olmuştur?

Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam davetini Mekke dışında da duyurmak amacıyla Hz. Zeyd’i yanına alarak Mekke yakınlarındaki ……… şehrine gitti. Burada yaşayanları İslam’a davet etti. Ancak onlar bu davete yanaşmadılar. Hatta Hz. Peygamber'i taşladılar ve şehirden uzaklaştırdılar.

Yukarıdaki metindeki boşluğa gelmesi gereken doğru kelime hangi seçenekte verilmiştir?

Aşağıdaki isimlerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz?

(I) Hz.  Hatice ile Ebu Talip’in vefatı ve Taif yolculuğunda yaşananlar Hz. Muhammed’i (s.a.v.) çok üzmüştü. (II) Mekkelilerin tavırlarında bir değişiklik de yoktu. Hatta Ebu Talip’in vefatıyla birlikte cesaretleri iyice artmıştı. (III) Tüm bu zorluk, acı ve sıkıntılar yaşanırken Yüce Allah, Hz. Peygambere iki büyük mucize yaşattı. Bunlar; İsra ve Miraç mucizeleridir. (IV) Miraç, Hz.  Peygamberin bir gece Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi; İsra ise buradan Yüce Allah’ın huzuruna çıkarılmasıdır.

Yukarıdaki paragrafta yer alan hangi cümlede yanlış bilgi vardır?  

Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hangi yıl hicret etmiştir?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye varır varmaz yaptığı ilk iş bir mescit inşa etmek oldu. Burası hem ibadet yeri hem yönetim merkeziydi. Hz. Peygamberin mescidine “Mescid-i Nebi” yani “Peygamber Mescidi” denir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kabri de bu mescidin içindedir. Mescidin bir bölümü Hz. Peygamberin eviydi. Mescitte “Suffe” denilen bir bölüm daha vardı. İsteyen sahabiler burada kalır ve Hz. Peygamberden ilim öğrenirlerdi.

Metindeki açıklamalardan yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Yukarıda verilen bilgilerin doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

kontrol et!