SORU 1:

Hz. Muhammed (s.a.v.) Rebiülevvel ayının on ikisinde ……………  günü …………  şehrinde dünyaya geldi. Bu tarih miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihine denk geliyordu.

Yukarıdaki açıklamada yer alan boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

SORU 2:

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu ailesi büyük bir sevinçle karşıladı. Annesi Âmine biricik oğlunu kucağına aldı, bağrına bastı, öptü, kokladı. Abdülmuttalip torununun doğduğunu haber alınca onu kundağıyla kucaklayıp Kâbe’ye getirdi. Torununa kavuşmanın mutluluğuyla Allah’a (c.c.) şükretti. Kureyşlilere ziyafet verdi, yoksulları doyurdu. Torununa hangi ismi verdiğini soranlara; “Muhammed adını verdim. Dilerim ki gökte Allah (c.c.), yeryüzünde de insanlar onu iyilikle ansın…” cevabını verdi.

Paragrafa göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

SORU 3:

* Mekke şehri sıcak ve kurak bir iklime sahipti.

* Mekkke’nin havası bebeklerin sağlıklı büyümesini zorlaştırıyordu. 

* Mekkeliler çocuklarını bir süreliğine çevredeki köylerde yaşayan sütannelere verirlerdi. 

* Sütanne uygulaması ile çocuklar Mekke’ye göre daha sağlıklı bir ortamda büyürdü. 

* Sütanne uygulaması ile çocuklar Arap dilini güzel ve doğru bir şekilde konuşmayı öğrenirlerdi.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

SORU 4:

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğduğu yıl büyük bir kuraklık yaşandığı için herkes geçim sıkıntısı çekiyordu. Sütannelik belli bir ücret karşılığında yapıldığından dolayı hiç kimse Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi yetim bir çocuğu almak istemiyordu. En sonunda ……... ve eşi …….., Hz. Muhammed'i (s.a.v.) yanlarına almaya karar verdiler.

Yukarıdaki açıklamada yer alan boşluklara hangi isimler gelmelidir?

SORU 5:

Hz.  Peygamber’in doğumunu anlatmak için kullanılır. “Doğma, doğum zamanı, doğum yeri, doğum yıldönümü” gibi anlamlara gelir.  Müslümanlar bu gecede Hz.  Muhammed’e (s.a.v.) bol bol salâvat duası okur, onu peygamber olarak gönderdiği için Allah’a (c.c.) şükrederler.

Yukarıda tarif edilen kavram hangisidir?

SORU 6:

Hz. Muhammed (s.a.v.) kimseye yalan söylemez, kimseyi aldatmaya çalışmazdı. Kendisine emanet edilen şeyleri çok iyi korurdu. Tembelliği sevmezdi. Zamanının kötü alışkanlıklarından uzak durur, içki içmez, kumar oynamazdı. Kimseye haksızlık ettiği görülmemişti. İnsanlar onun fikirlerine son derece değer verir, ona danışırlardı. Çevresindeki herkes onun dürüstlüğüne, merhametine, adaletine hayrandı. O, insanların her konuda güvendiği, sevdiği ve saydığı seçkin bir insandı.

Yukarıda açıklanan sebeplerle Mekkeliler, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hangi lakabı vermişlerdir?

SORU 7:

Arap kabileleri arasında küçük anlaşmazlıklar bile kan davaları yüzünden uzun süren savaşlara dönüşebiliyordu. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle toplumda huzur, can ve mal güvenliği kalmamıştı.  Sadece Mekkeliler değil, Kâbe’yi ziyaret etmek veya ticaret yapmak için Mekke’ye gelenler de bu durumdan olumsuz etkileniyordu. Özellikle fakir ve kimsesiz insanlar büyük haksızlıklara uğruyordu. Toplumdaki haksızlıklar karşısında bazı iyi ve dürüst Mekkeliler kendi aralarında bir birlik kurdular.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de katıldığı bu birliğin adı nedir?

SORU 8:

* Mekke’nin saygıdeğer hanımlarından biri olan Hz. Hatice (r.a.), dürüstlüğünden ve güzel ahlakından haberdar olduğu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kervanlarını yönetmesi teklifinde bulundu. 

* Teklifi kabul eden Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ticaretten büyük bir kâr elde etti.

* Hz. Hatice (r.a.) böylece Hz. Muhammed’i (s.a.v.) daha yakından tanıma fırsatı buldu.

* Bu iki güzel insan daha sonra evlenip dünyanın en mutlu ailesini kurdular.

* Hz. Muhammed (s.a.v.) evlendiğinde 40 yaşındaydı.

* Onların sevgi ve saygıya dayalı evlilikleri Müslümanlar için her zaman en güzel örnek olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

SORU 9:

 

I. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice ile olan evliliğinden altı çocuğu olmuştur; Kâsım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah. Kâsım iki yaşındayken, Abdullah ise bebekken vefat etmiştir.

II. Hz. Fâtıma dışında bütün çocukları Hz. Muhammed’den (s.a.v.) önce vefat etmiştir.

III. Hz. Peygamberin bir de Medine döneminde eşi Hz. Mariye’den (r.a.) doğan ve küçük yaşta vefat eden İbrahim isimli bir oğlu vardır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

SORU 10:

Hz.  Muhammed (s.a.v.) 35 yaşındayken Mekkeliler, Kâbe’yi tamir etmeye karar verdiler.  Çünkü Kâbe yangın ve sel gibi nedenlerle zarar görmüştü. Kâbe’nin yeniden inşası için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Kabileler arasında iş bölümü yapıldı ve herkes bu iş bölümün göre çalışmaya başladı.  Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu tamir işine katıldı. Kâbe’nin yeniden inşası bitip sıra Hacerü’l-Esved’i yerine koymaya gelince kabileler arasında anlaşmazlık çıktı.

Hz.  Muhammed (s.a.v.) kabileler arasında çıkan bu anlaşmazlığı nasıl çözmüştür?

4.Sınıf - 4. Hz. Muhammed’i Tanıyalım

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları Konusu ile İlgili Genel Tekrar Soruları

Hz. Muhammed (s.a.v.) Rebiülevvel ayının on ikisinde ……………  günü …………  şehrinde dünyaya geldi. Bu tarih miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihine denk geliyordu.

Yukarıdaki açıklamada yer alan boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu ailesi büyük bir sevinçle karşıladı. Annesi Âmine biricik oğlunu kucağına aldı, bağrına bastı, öptü, kokladı. Abdülmuttalip torununun doğduğunu haber alınca onu kundağıyla kucaklayıp Kâbe’ye getirdi. Torununa kavuşmanın mutluluğuyla Allah’a (c.c.) şükretti. Kureyşlilere ziyafet verdi, yoksulları doyurdu. Torununa hangi ismi verdiğini soranlara; “Muhammed adını verdim. Dilerim ki gökte Allah (c.c.), yeryüzünde de insanlar onu iyilikle ansın…” cevabını verdi.

Paragrafa göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

* Mekke şehri sıcak ve kurak bir iklime sahipti.

* Mekkke’nin havası bebeklerin sağlıklı büyümesini zorlaştırıyordu. 

* Mekkeliler çocuklarını bir süreliğine çevredeki köylerde yaşayan sütannelere verirlerdi. 

* Sütanne uygulaması ile çocuklar Mekke’ye göre daha sağlıklı bir ortamda büyürdü. 

* Sütanne uygulaması ile çocuklar Arap dilini güzel ve doğru bir şekilde konuşmayı öğrenirlerdi.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğduğu yıl büyük bir kuraklık yaşandığı için herkes geçim sıkıntısı çekiyordu. Sütannelik belli bir ücret karşılığında yapıldığından dolayı hiç kimse Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi yetim bir çocuğu almak istemiyordu. En sonunda ……... ve eşi …….., Hz. Muhammed'i (s.a.v.) yanlarına almaya karar verdiler.

Yukarıdaki açıklamada yer alan boşluklara hangi isimler gelmelidir?

Hz.  Peygamber’in doğumunu anlatmak için kullanılır. “Doğma, doğum zamanı, doğum yeri, doğum yıldönümü” gibi anlamlara gelir.  Müslümanlar bu gecede Hz.  Muhammed’e (s.a.v.) bol bol salâvat duası okur, onu peygamber olarak gönderdiği için Allah’a (c.c.) şükrederler.

Yukarıda tarif edilen kavram hangisidir?

Hz. Muhammed (s.a.v.) kimseye yalan söylemez, kimseyi aldatmaya çalışmazdı. Kendisine emanet edilen şeyleri çok iyi korurdu. Tembelliği sevmezdi. Zamanının kötü alışkanlıklarından uzak durur, içki içmez, kumar oynamazdı. Kimseye haksızlık ettiği görülmemişti. İnsanlar onun fikirlerine son derece değer verir, ona danışırlardı. Çevresindeki herkes onun dürüstlüğüne, merhametine, adaletine hayrandı. O, insanların her konuda güvendiği, sevdiği ve saydığı seçkin bir insandı.

Yukarıda açıklanan sebeplerle Mekkeliler, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hangi lakabı vermişlerdir?

Arap kabileleri arasında küçük anlaşmazlıklar bile kan davaları yüzünden uzun süren savaşlara dönüşebiliyordu. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle toplumda huzur, can ve mal güvenliği kalmamıştı.  Sadece Mekkeliler değil, Kâbe’yi ziyaret etmek veya ticaret yapmak için Mekke’ye gelenler de bu durumdan olumsuz etkileniyordu. Özellikle fakir ve kimsesiz insanlar büyük haksızlıklara uğruyordu. Toplumdaki haksızlıklar karşısında bazı iyi ve dürüst Mekkeliler kendi aralarında bir birlik kurdular.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de katıldığı bu birliğin adı nedir?

* Mekke’nin saygıdeğer hanımlarından biri olan Hz. Hatice (r.a.), dürüstlüğünden ve güzel ahlakından haberdar olduğu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kervanlarını yönetmesi teklifinde bulundu. 

* Teklifi kabul eden Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ticaretten büyük bir kâr elde etti.

* Hz. Hatice (r.a.) böylece Hz. Muhammed’i (s.a.v.) daha yakından tanıma fırsatı buldu.

* Bu iki güzel insan daha sonra evlenip dünyanın en mutlu ailesini kurdular.

* Hz. Muhammed (s.a.v.) evlendiğinde 40 yaşındaydı.

* Onların sevgi ve saygıya dayalı evlilikleri Müslümanlar için her zaman en güzel örnek olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

 

I. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice ile olan evliliğinden altı çocuğu olmuştur; Kâsım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah. Kâsım iki yaşındayken, Abdullah ise bebekken vefat etmiştir.

II. Hz. Fâtıma dışında bütün çocukları Hz. Muhammed’den (s.a.v.) önce vefat etmiştir.

III. Hz. Peygamberin bir de Medine döneminde eşi Hz. Mariye’den (r.a.) doğan ve küçük yaşta vefat eden İbrahim isimli bir oğlu vardır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Hz.  Muhammed (s.a.v.) 35 yaşındayken Mekkeliler, Kâbe’yi tamir etmeye karar verdiler.  Çünkü Kâbe yangın ve sel gibi nedenlerle zarar görmüştü. Kâbe’nin yeniden inşası için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Kabileler arasında iş bölümü yapıldı ve herkes bu iş bölümün göre çalışmaya başladı.  Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu tamir işine katıldı. Kâbe’nin yeniden inşası bitip sıra Hacerü’l-Esved’i yerine koymaya gelince kabileler arasında anlaşmazlık çıktı.

Hz.  Muhammed (s.a.v.) kabileler arasında çıkan bu anlaşmazlığı nasıl çözmüştür?

kontrol et!