SORU 1:

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2:

Peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

SORU 3:

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu topluma özel bir isim verilmiştir. Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 4:

Peygamberimiz öncesi Mekke’de kötülükler haksızlıklar hâkimdi. Bu kötülüklerden uzak durmaya çalışan insanlarda vardı. Bu insanlar, kendilerinin Hz. İbrahim’in dinine inandıklarını söylüyorlardı.

Yukarıda bahsedilen inancın ismi nedir?

SORU 5:

Peygamberimizin; Ahmet, Mahmut, Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri vardır. “Muhammed” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 6:

Peygamberimizin ailesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

SORU 7:

Hz. Muhammed (s.a.v.), sütannesinin yanında hangi yaşlar arasında kalmıştır?

SORU 8:

Peygamberimiz annesinin yanında hangi yaşlar arasında kalmıştır?

SORU 9:

Hz. Muhammed (s.a.v.), hangi yaşlar arasında dedesinin yanında kalmıştır?

SORU 10:

Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin babasının, amcasının ve dedesinin isimleri sırasıyla verilmiştir?

SORU 11:

Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki derneklerden hangisine üye olmuştur?

SORU 12:

Peygamberimize “Muhammedü’l-Emin” lakabının verilmesinin sebebi nedir?

4.Sınıf - 4. Hz. Muhammed’i Tanıyalım

Hz. Muhammed'i (s.a.v.) Tanıyalım

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu topluma özel bir isim verilmiştir. Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamberimiz öncesi Mekke’de kötülükler haksızlıklar hâkimdi. Bu kötülüklerden uzak durmaya çalışan insanlarda vardı. Bu insanlar, kendilerinin Hz. İbrahim’in dinine inandıklarını söylüyorlardı.

Yukarıda bahsedilen inancın ismi nedir?

Peygamberimizin; Ahmet, Mahmut, Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri vardır. “Muhammed” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamberimizin ailesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Hz. Muhammed (s.a.v.), sütannesinin yanında hangi yaşlar arasında kalmıştır?

Peygamberimiz annesinin yanında hangi yaşlar arasında kalmıştır?

Hz. Muhammed (s.a.v.), hangi yaşlar arasında dedesinin yanında kalmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin babasının, amcasının ve dedesinin isimleri sırasıyla verilmiştir?

Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki derneklerden hangisine üye olmuştur?

Peygamberimize “Muhammedü’l-Emin” lakabının verilmesinin sebebi nedir?

kontrol et!