SORU 1:

  I. Aile insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden Hz. Peygamberi daha yakından tanıyabilmek için onun aile büyüklerini de tanımamız gerekir.

 II. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesi insanlığın en hayırlı ailesidir.

III. Hz. Muhammed (s.a.v.)  şöyle buyurmuştur: “Allah insanları yarattı ve beni en hayırlılarından kıldı... Ben şahıs olarak da aile olarak da insanların en hayırlısıyım.”

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?

SORU 3:

Hz. Muhammed (s.a.v.); Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) soyundan, Kureyş kabilesinden ve Haşimoğulları sülalesindendir. Kureyşliler insanlar arasında dürüstlük, güvenirlik ve yardımseverlikleriyle tanınırdı. Haşimoğulları ailesi ise Kureyş kabilesinin en asil, en hayırlı ailesiydi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalip, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi.  İnsanlar arasında soyluluğu ve iyilikseverliğiyle tanınmıştı. İnsanlara yardım etmeyi severdi. Mekke’ye dışarıdan gelen hacılara su dağıtma görevini üstlenmişti. O, yıllar önce unutulan zemzem kuyusunun yerini Allah’ın (c.c.) yardımıyla bulmuş ve zemzem suyunu yeniden çıkararak insanların faydasına sunmuştu.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcalarından biri değildir?

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in süt kardeşlerinden biri değildir?

SORU 6:

  I. Hz. Peygamberin babası Abdullah ve annesi Âmine Mekke’de herkes tarafından sevilen ve saygı gösterilen kişilerdi.

 II. Abdullah, Âmine ile evlendikten kısa bir süre sonra ticaret amacıyla Şam’a ve Gazze’ye gitti. Dönüş yolunda hastalandı ve Mekke’ye varamadan Medine’de vefat etti. Vefat ettiğinde henüz 25 yaşındaydı.

III. Hz.  Peygamberin annesi Âmine, Zühreoğulları ailesinden Vehb’in kızıydı. Mekke’nin en saygıdeğer hanımlarındandı. Hz. Peygamber altı yaşındayken annesi de vefat etti.

IV. Hz. Muhammed (s.a.v.), annesinin vefatından sonra amcası Ebu Talip’in yanında kaldı.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

4.Sınıf - 4. Hz. Muhammed’i Tanıyalım

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ailesi Konusu İle İlgili Genel Tekrar Soruları

  I. Aile insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden Hz. Peygamberi daha yakından tanıyabilmek için onun aile büyüklerini de tanımamız gerekir.

 II. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesi insanlığın en hayırlı ailesidir.

III. Hz. Muhammed (s.a.v.)  şöyle buyurmuştur: “Allah insanları yarattı ve beni en hayırlılarından kıldı... Ben şahıs olarak da aile olarak da insanların en hayırlısıyım.”

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?

Hz. Muhammed (s.a.v.); Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) soyundan, Kureyş kabilesinden ve Haşimoğulları sülalesindendir. Kureyşliler insanlar arasında dürüstlük, güvenirlik ve yardımseverlikleriyle tanınırdı. Haşimoğulları ailesi ise Kureyş kabilesinin en asil, en hayırlı ailesiydi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalip, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi.  İnsanlar arasında soyluluğu ve iyilikseverliğiyle tanınmıştı. İnsanlara yardım etmeyi severdi. Mekke’ye dışarıdan gelen hacılara su dağıtma görevini üstlenmişti. O, yıllar önce unutulan zemzem kuyusunun yerini Allah’ın (c.c.) yardımıyla bulmuş ve zemzem suyunu yeniden çıkararak insanların faydasına sunmuştu.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcalarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in süt kardeşlerinden biri değildir?

  I. Hz. Peygamberin babası Abdullah ve annesi Âmine Mekke’de herkes tarafından sevilen ve saygı gösterilen kişilerdi.

 II. Abdullah, Âmine ile evlendikten kısa bir süre sonra ticaret amacıyla Şam’a ve Gazze’ye gitti. Dönüş yolunda hastalandı ve Mekke’ye varamadan Medine’de vefat etti. Vefat ettiğinde henüz 25 yaşındaydı.

III. Hz.  Peygamberin annesi Âmine, Zühreoğulları ailesinden Vehb’in kızıydı. Mekke’nin en saygıdeğer hanımlarındandı. Hz. Peygamber altı yaşındayken annesi de vefat etti.

IV. Hz. Muhammed (s.a.v.), annesinin vefatından sonra amcası Ebu Talip’in yanında kaldı.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

kontrol et!