SORU 1:

Geçmiş dönemlerde yaşanmış önemli olaylar, peygamberlerin hayatlarını anlatan hikayelere ................denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

SORU 2:

Adı, Kur’an-ı Kerim’in bir suresine verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de kendisine hikmet verilen salih bir kişi olarak tanıtılır.

Yukarıda tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 3:

“Andolsun, biz Lokman’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır. (Lokman suresi, 12. ayet.)

Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi Hz Lokman'ın oğluna öğütlerinden biri değildir?

SORU 5:

Selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 6:

Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât

........................................................

ve rahmetullâhi ve berekâtuh

.................................................................................

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne
................................................................................

Duadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

5.Sınıf - 3. Adap ve Nezaket

Adap ve nezakat konusuyla ilgili soruları cevaplandırınız.

Geçmiş dönemlerde yaşanmış önemli olaylar, peygamberlerin hayatlarını anlatan hikayelere ................denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

Adı, Kur’an-ı Kerim’in bir suresine verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de kendisine hikmet verilen salih bir kişi olarak tanıtılır.

Yukarıda tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

“Andolsun, biz Lokman’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır. (Lokman suresi, 12. ayet.)

Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi Hz Lokman'ın oğluna öğütlerinden biri değildir?

Selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât

........................................................

ve rahmetullâhi ve berekâtuh

.................................................................................

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne
................................................................................

Duadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

kontrol et!