SORU 1:

Yeryüzünde Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2:

  I. Arap Yarımadası’nda bulunan Mekke, Müslümanlar için çok önemli bir şehirdir.

 II. Müslümanların kıblesi olan Kâbe, Medine’dedir.

III. Kâbe, ülkemizin kuzeyinde yer alır.

IV. Hac ibadeti esnasında ziyaret edilen diğer dinî mekânlar da Mekke şehri ve civarında bulunur.

 V. Kâbe, İslamiyet’ten önce de önemli bir kutsal mekândı.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

SORU 3:

Yapıldıktan sonra yıkılan ve yeri unutulan Kâbe, hangi iki peygamber tarafından yeniden inşa edilmiştir?

SORU 4:

Mekke gelişmiş bir ticaret şehriydi. Mekkeli Araplar, Suriye ve Yemen şehirleri arasında deve kervanlarıyla ticaret için yolculuklara çıkarlardı. Ayrıca Kâbe tüm Arabistan’da kutsal kabul edildiği için farklı bölgelerde yaşayan Araplar burayı sık sık ziyarete gelirdi. Yılın belli zamanlarında Mekke’de panayırlar kurulurdu. İnsanlar bu panayırlarda buluşur hem ticaret yapar hem de çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunurlardı.

Verilen açıklamalardan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

SORU 5:

Allah’a (c.c.) ortak koşmak, O’ndan başka varlıkları tanrı kabul etmek ve onlara tapmak İslam dininde ………… olarak adlandırılır ve en büyük günah sayılır. Allah’a (c.c.) ortak koşanlara Kur’an-ı Kerim’de …………    adı verilir.

Yukarıdaki açıklamada yer alan boşluklara hangi seçenekeki kavramlar gelmelidir?

SORU 6:

Arapların İslam’dan önceki yaşadıkları karanlık döneme hangi isim verilir?

SORU 7:

Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce insanların dinî hayatlarında yer almaz?

SORU 8:

 Arapların bir kısmı şehirlerde yerleşik olarak, bir kısmı ise çöllerde ve kırsal alanlarda göçebe olarak yaşardı.

Araplardan göçebe olarak yaşayanlara hangi isim verilmiştir?

SORU 9:

Cahiliye Dönemi'nde Arap Yarımadası’nın yerli halkı olan Araplar kabileler halinde yaşardı.  Kabileye bağlılık Araplar için çok önemli kabul edilirdi. Ufak anlaşmazlıklar bile kabileler arasında savaşların çıkmasına sebep olur ve bu savaşlar bazen uzun yıllar süren kan davalarına dönüşürdü. Mekke’de özgür insanların yanı sıra köleler de vardı. Kölelerin hiçbir hakkı yoktu. Onlar sahiplerinin malı sayılır, pazarlarda alınır satılırdı. Kadınlara ve kız çocuklarına da değer verilmezdi.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

SORU 10:

Arap toplumunda şiir sanatı çok gelişmişti. Mekke’de şiir yarışmaları düzenlenir, en güzel şiirler Kâbe’nin duvarına asılırdı. Şairler toplumda büyük saygı görür, başarılı şairler zenginler tarafından ödüllendirilirdi.

Yukarıda verilen açıklamalar hangi konuya ait olabilir?

4.Sınıf - 4. Hz. Muhammed’i Tanıyalım

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Çevre İle İlgili Genel Tekrar Soruları

Yeryüzünde Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir?

  I. Arap Yarımadası’nda bulunan Mekke, Müslümanlar için çok önemli bir şehirdir.

 II. Müslümanların kıblesi olan Kâbe, Medine’dedir.

III. Kâbe, ülkemizin kuzeyinde yer alır.

IV. Hac ibadeti esnasında ziyaret edilen diğer dinî mekânlar da Mekke şehri ve civarında bulunur.

 V. Kâbe, İslamiyet’ten önce de önemli bir kutsal mekândı.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

Yapıldıktan sonra yıkılan ve yeri unutulan Kâbe, hangi iki peygamber tarafından yeniden inşa edilmiştir?

Mekke gelişmiş bir ticaret şehriydi. Mekkeli Araplar, Suriye ve Yemen şehirleri arasında deve kervanlarıyla ticaret için yolculuklara çıkarlardı. Ayrıca Kâbe tüm Arabistan’da kutsal kabul edildiği için farklı bölgelerde yaşayan Araplar burayı sık sık ziyarete gelirdi. Yılın belli zamanlarında Mekke’de panayırlar kurulurdu. İnsanlar bu panayırlarda buluşur hem ticaret yapar hem de çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunurlardı.

Verilen açıklamalardan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Allah’a (c.c.) ortak koşmak, O’ndan başka varlıkları tanrı kabul etmek ve onlara tapmak İslam dininde ………… olarak adlandırılır ve en büyük günah sayılır. Allah’a (c.c.) ortak koşanlara Kur’an-ı Kerim’de …………    adı verilir.

Yukarıdaki açıklamada yer alan boşluklara hangi seçenekeki kavramlar gelmelidir?

Arapların İslam’dan önceki yaşadıkları karanlık döneme hangi isim verilir?

Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce insanların dinî hayatlarında yer almaz?

 Arapların bir kısmı şehirlerde yerleşik olarak, bir kısmı ise çöllerde ve kırsal alanlarda göçebe olarak yaşardı.

Araplardan göçebe olarak yaşayanlara hangi isim verilmiştir?

Cahiliye Dönemi'nde Arap Yarımadası’nın yerli halkı olan Araplar kabileler halinde yaşardı.  Kabileye bağlılık Araplar için çok önemli kabul edilirdi. Ufak anlaşmazlıklar bile kabileler arasında savaşların çıkmasına sebep olur ve bu savaşlar bazen uzun yıllar süren kan davalarına dönüşürdü. Mekke’de özgür insanların yanı sıra köleler de vardı. Kölelerin hiçbir hakkı yoktu. Onlar sahiplerinin malı sayılır, pazarlarda alınır satılırdı. Kadınlara ve kız çocuklarına da değer verilmezdi.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Arap toplumunda şiir sanatı çok gelişmişti. Mekke’de şiir yarışmaları düzenlenir, en güzel şiirler Kâbe’nin duvarına asılırdı. Şairler toplumda büyük saygı görür, başarılı şairler zenginler tarafından ödüllendirilirdi.

Yukarıda verilen açıklamalar hangi konuya ait olabilir?

kontrol et!