SORU 1:

Fatiha Suresi nerede indirilmiştir?

SORU 2:

Fatiha Suresi kaç ayetten oluşmaktadır?

SORU 3:

Kur’an-ı Kerim’in en başında yer alan suredir. Bu surede Yüce Allah’a hamd edilmesinden, Allah’ın (c.c.) tek olduğundan, sadece Allah’a (c.c.) ibadet edileceğinden ve sadece O’ndan yardım istenileceğinden bahsedilir. Surenin sonunda yanlış yolda olmaktan korunmak ve doğru yolda olmak için dua edilir. 

Yukarıda tarif edilen sure hangisidir?

SORU 4:

Fatiha suresi namazın her rekâtında okunduğu için beş vakit namaz kılan kişi Fatiha suresini günde kaç kez okumuş olur?

SORU 5:

Sırasıyla "övgü" ve "açmak" anlamlarına gelen kavramlar hangi seçenekte yer almaktadır?

SORU 6:

Fâtiha suresi namazın her rekâtında okunan bir suredir. Kültürümüzde her duanın sonunda, Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra, kabir ziyaretlerinde, cenazelerde, yatmadan önce, zor ve sıkıntılı anlarda okunan bir suredir. Bununla birlikte her zaman ve her durumda Fâtiha suresi okunarak dua edilebilir.

Verilen açıklamalardan yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

SORU 7:

*Bismillâhirrahmânirrahîm

*Elhamdü lillâhi rabbi’l âlemin,

*errahmânir-rahîm,

*mâliki yevmiddîn,

* iyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn,

*sırâtallezîne en’amte aleyhim,

*ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

Yukarıda yer alan Fâtiha suresinin eksik yazılan kısmı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

SORU 8:

*Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

*Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabb’i olan Allah’adır.

*O, Rahman ve Rahîmdir.

*Rabb’imiz!  Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

*Bizleri doğru yola ilet.

*Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

Yukarıda yer alan Fatiha suresinin anlamının eksik yazılan kısmı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

4.Sınıf - 3. Güzel Ahlak

Bir Sure Tanıyorum: Fatiha Suresi Ve Anlamı Konusu İle İlgili Genel Tekrar Soruları

Fatiha Suresi nerede indirilmiştir?

Fatiha Suresi kaç ayetten oluşmaktadır?

Kur’an-ı Kerim’in en başında yer alan suredir. Bu surede Yüce Allah’a hamd edilmesinden, Allah’ın (c.c.) tek olduğundan, sadece Allah’a (c.c.) ibadet edileceğinden ve sadece O’ndan yardım istenileceğinden bahsedilir. Surenin sonunda yanlış yolda olmaktan korunmak ve doğru yolda olmak için dua edilir. 

Yukarıda tarif edilen sure hangisidir?

Fatiha suresi namazın her rekâtında okunduğu için beş vakit namaz kılan kişi Fatiha suresini günde kaç kez okumuş olur?

Sırasıyla "övgü" ve "açmak" anlamlarına gelen kavramlar hangi seçenekte yer almaktadır?

Fâtiha suresi namazın her rekâtında okunan bir suredir. Kültürümüzde her duanın sonunda, Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra, kabir ziyaretlerinde, cenazelerde, yatmadan önce, zor ve sıkıntılı anlarda okunan bir suredir. Bununla birlikte her zaman ve her durumda Fâtiha suresi okunarak dua edilebilir.

Verilen açıklamalardan yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

*Bismillâhirrahmânirrahîm

*Elhamdü lillâhi rabbi’l âlemin,

*errahmânir-rahîm,

*mâliki yevmiddîn,

* iyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn,

*sırâtallezîne en’amte aleyhim,

*ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

Yukarıda yer alan Fâtiha suresinin eksik yazılan kısmı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

*Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

*Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabb’i olan Allah’adır.

*O, Rahman ve Rahîmdir.

*Rabb’imiz!  Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

*Bizleri doğru yola ilet.

*Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

Yukarıda yer alan Fatiha suresinin anlamının eksik yazılan kısmı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

kontrol et!