SORU 1:

“Âmentü” kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

SORU 2:

Okunuşu

1.  Âmentü  billâhi  ve  melâiketihî  ve kütübihî  ve  rusülihî  ve’l-yevmi’l-âhiri  ve bi’l-kaderi  hayrihî  ve  şerrihî  minallâhiteâlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun.

2. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü ennemuhammeden abduhû ve rasûlüh.

Anlamı

1.  Allah’a,  meleklerine,  kitaplarına, peygamberlerine,  âhiret  gününe,  kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inandım. Öldükten sonra diriliş haktır.

2. Allah’tan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.

Yukarıda okunuşu ve anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?

4.Sınıf - 2. İslam’ı Tanıyalım

Âmentü Duası ve Anlamı İle İlgili Genel Tekrar Soruları

“Âmentü” kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Okunuşu

1.  Âmentü  billâhi  ve  melâiketihî  ve kütübihî  ve  rusülihî  ve’l-yevmi’l-âhiri  ve bi’l-kaderi  hayrihî  ve  şerrihî  minallâhiteâlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun.

2. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü ennemuhammeden abduhû ve rasûlüh.

Anlamı

1.  Allah’a,  meleklerine,  kitaplarına, peygamberlerine,  âhiret  gününe,  kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inandım. Öldükten sonra diriliş haktır.

2. Allah’tan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.

Yukarıda okunuşu ve anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?

kontrol et!