SORU 1:

Allah (c.c.), insanları doğru yola yöneltmek ve onlara bilmediklerini öğretmek için ilahi kitaplar göndermiştir.

Allah (c.c.) tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2:

Kuran-ı Kerim'in indiriliş süreci kaç yıl sürmüştür?

SORU 3:

  I. Kur’an-ı Kerim olaylara ve durumlara göre yirmi üç yıl boyunca parça parça indirilmiştir.

 II. Hz.  Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı toplumun dili Arapça olduğu için Kur’an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir.

III. Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar Allah’ın (c.c.) koruması altındadır.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in iç düzeni ile ilgili kavramlardan değildir?

SORU 5:

Kur’an-ı Kerim’de başı ve sonu belli olan, farklı sayılarda ayet içeren bölümlere ne isim verilir?

SORU 6:

Kur’an-ı Kerim’de kaç tane sure vardır?

SORU 7:

Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne isim verilir?

SORU 8:

İlk inen ayetler hangi seçenekte yer almaktadır?

SORU 9:

* Hatim: Kur'an-ı Kerim’i ilk suresi olan Fâtiha suresinden başlayıp en son suresi olan Nas suresine kadar okumaktır.

* Hafız: Kur’an’ı başından sonuna kadar ezberleyen kimsedir.

* Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir.

* Kur’an-ı Kerim’de yirmi cüz vardır.

* Her cüz, sayfa kenarında bulunan ve gül şeklinde olan bir işaretle birbirinden ayrılır. Şeklinden dolayı bu işaretlere cüz gülü denir.

* Kur’an-ı Kerim’in sonunda surelerin fihristi yer alır. Burada surelerin adı, numarası ve hangi sayfada olduğu bilgisi verilir.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili yukarıdaki açıklamaların kaç tanesi doğrudur?

SORU 10:

  I. İlk sure Fatiha’dır.

 II. Son sure Felak’tır

III. En uzun sure Bakara’dır.

IV. En kısa sure Kevser’dir

Kur’an-ı Kerim’deki bazı sureler ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

4.Sınıf - 2. İslam’ı Tanıyalım

Kur’an-ı Kerim Konusu İle İlgili Genel Tekrar Soruları

Allah (c.c.), insanları doğru yola yöneltmek ve onlara bilmediklerini öğretmek için ilahi kitaplar göndermiştir.

Allah (c.c.) tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Kuran-ı Kerim'in indiriliş süreci kaç yıl sürmüştür?

  I. Kur’an-ı Kerim olaylara ve durumlara göre yirmi üç yıl boyunca parça parça indirilmiştir.

 II. Hz.  Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı toplumun dili Arapça olduğu için Kur’an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir.

III. Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar Allah’ın (c.c.) koruması altındadır.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in iç düzeni ile ilgili kavramlardan değildir?

Kur’an-ı Kerim’de başı ve sonu belli olan, farklı sayılarda ayet içeren bölümlere ne isim verilir?

Kur’an-ı Kerim’de kaç tane sure vardır?

Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne isim verilir?

İlk inen ayetler hangi seçenekte yer almaktadır?

* Hatim: Kur'an-ı Kerim’i ilk suresi olan Fâtiha suresinden başlayıp en son suresi olan Nas suresine kadar okumaktır.

* Hafız: Kur’an’ı başından sonuna kadar ezberleyen kimsedir.

* Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir.

* Kur’an-ı Kerim’de yirmi cüz vardır.

* Her cüz, sayfa kenarında bulunan ve gül şeklinde olan bir işaretle birbirinden ayrılır. Şeklinden dolayı bu işaretlere cüz gülü denir.

* Kur’an-ı Kerim’in sonunda surelerin fihristi yer alır. Burada surelerin adı, numarası ve hangi sayfada olduğu bilgisi verilir.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili yukarıdaki açıklamaların kaç tanesi doğrudur?

  I. İlk sure Fatiha’dır.

 II. Son sure Felak’tır

III. En uzun sure Bakara’dır.

IV. En kısa sure Kevser’dir

Kur’an-ı Kerim’deki bazı sureler ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

kontrol et!