SORU 1:

İslam alimleri bilgiyi en genel anlamda ikiye ayırmaktadır: İlki, Yüce Allah’a ait, sınırsız, sonsuz ve tüm zamanları kapsayan ………………….. bilgi ve ikincisi de insana ait olan, sonradan edinilen, sınırlı ve sonlu olan …………………….. bilgi.

Verilen bilgilere göre metindeki boşluklara hangi seçenekteki kelimeler sırasıyla gelmelidir?

 

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi evrenin niteliği ve yapısı hakkında gözlemlere dayanarak düşünme sonucunda elde edilen bilgi türüdür?

 

SORU 3:

Akli bilgiler oluşumu açısından iki grupta değerlendirilmektedir. Birincisi derinliğine bir akletme ve düşünme olmaksızın ilk yönelişte oluşan ……….. bilgidir. İkincisi ise, akıl yürütme, düşünme ve derinliğine araştırma yoluyla elde edilen ……………. bilgidir.

Verilen bilgilere göre metindeki boşluklara sırasıyla getirilmesi gereken kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

SORU 4:

“Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz.” (Yunus suresi, 36. ayet.)

Bu ayette geçen “zan” kelimesinin içerdiği anlam aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

SORU 5:

Hz. İbrahim En’am Suresi 74-78. Ayetlerde ifade edildiği gibi kavminin putlara tapmasını garipsiyor ve sorgulama ve araştırma sürecine girmişti. Önce yıldızları, sonra ay’ı, daha sonra da güneşi doğarken ve batarken gördü ve bunların Rabb/İlah olamayacağını anladı. Bir ve tek olan yüce Allah’a iman etti.

Verilen metin dikkate alınarak Hz. İbrahim’in, Yüce Allah’a iman etme sürecinde aşağıdaki bilgi kaynaklarından özellikle hangisi etkili olmuştur?

 

SORU 6:

Haberin bilgi kaynağı olabilmesi için doğru olması gerekmektedir. Bu yüzden haberin İslam’da bilgi kaynağı olarak kabul edilebilmesi için haber haber-i sadık yani doğru haber olması gereklidir.

Metne göre İslam’da “doğru haber” kategorisine giren haber çeşitleri aşağıda hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

SORU 7:

  I. Selim akıl

 II. İlham

III. Salim Duyular

IV. Keşif

 V. Mütevatir haber

VI. Vahiy

Yukarıda verilenlerden İslam Dini’ne göre bilgi kaynağı olarak kabul edilenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

9.Sınıf - 1. Bilgi ve İnanç

Bilgi türlerini ayırt etme

İslam alimleri bilgiyi en genel anlamda ikiye ayırmaktadır: İlki, Yüce Allah’a ait, sınırsız, sonsuz ve tüm zamanları kapsayan ………………….. bilgi ve ikincisi de insana ait olan, sonradan edinilen, sınırlı ve sonlu olan …………………….. bilgi.

Verilen bilgilere göre metindeki boşluklara hangi seçenekteki kelimeler sırasıyla gelmelidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi evrenin niteliği ve yapısı hakkında gözlemlere dayanarak düşünme sonucunda elde edilen bilgi türüdür?

 

Akli bilgiler oluşumu açısından iki grupta değerlendirilmektedir. Birincisi derinliğine bir akletme ve düşünme olmaksızın ilk yönelişte oluşan ……….. bilgidir. İkincisi ise, akıl yürütme, düşünme ve derinliğine araştırma yoluyla elde edilen ……………. bilgidir.

Verilen bilgilere göre metindeki boşluklara sırasıyla getirilmesi gereken kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

“Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz.” (Yunus suresi, 36. ayet.)

Bu ayette geçen “zan” kelimesinin içerdiği anlam aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

Hz. İbrahim En’am Suresi 74-78. Ayetlerde ifade edildiği gibi kavminin putlara tapmasını garipsiyor ve sorgulama ve araştırma sürecine girmişti. Önce yıldızları, sonra ay’ı, daha sonra da güneşi doğarken ve batarken gördü ve bunların Rabb/İlah olamayacağını anladı. Bir ve tek olan yüce Allah’a iman etti.

Verilen metin dikkate alınarak Hz. İbrahim’in, Yüce Allah’a iman etme sürecinde aşağıdaki bilgi kaynaklarından özellikle hangisi etkili olmuştur?

 

Haberin bilgi kaynağı olabilmesi için doğru olması gerekmektedir. Bu yüzden haberin İslam’da bilgi kaynağı olarak kabul edilebilmesi için haber haber-i sadık yani doğru haber olması gereklidir.

Metne göre İslam’da “doğru haber” kategorisine giren haber çeşitleri aşağıda hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

  I. Selim akıl

 II. İlham

III. Salim Duyular

IV. Keşif

 V. Mütevatir haber

VI. Vahiy

Yukarıda verilenlerden İslam Dini’ne göre bilgi kaynağı olarak kabul edilenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

kontrol et!