SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?

SORU 2:

………………………. Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ilahi

dindir. Bu dini kabul eden kişiye …………………… denir.

 

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir?

SORU 3:

I.illallah 

II.ve eşhedü

III.enne Muhammeden

IV.abduhû

V. ve  rasûluh

VI.Eşhedü en lâ ilâhe

Yukarıda doğru karışık olarak verilmiş KELİME-İ ŞEHADET’in doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 4:

“Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed(s.a.v.) Allah’ın kulu ve resulüdür” şeklindeki açıklama aşağıdaki şıklardan hangisinin anlamıdır?

SORU 5:

“Lâilâhe illallah Muhammed’ün Resulullah” cümlesidir, anlamı; “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir” şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 6:

Dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesi şeklinde tarif edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 7:

Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve Kabe’nin etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmek şeklinde tarif edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

4.Sınıf - 2. İslam’ı Tanıyalım

İslam’ın Şartları Konusu Genel Tekrar Soruları

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?

………………………. Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ilahi

dindir. Bu dini kabul eden kişiye …………………… denir.

 

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir?

I.illallah 

II.ve eşhedü

III.enne Muhammeden

IV.abduhû

V. ve  rasûluh

VI.Eşhedü en lâ ilâhe

Yukarıda doğru karışık olarak verilmiş KELİME-İ ŞEHADET’in doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

“Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed(s.a.v.) Allah’ın kulu ve resulüdür” şeklindeki açıklama aşağıdaki şıklardan hangisinin anlamıdır?

“Lâilâhe illallah Muhammed’ün Resulullah” cümlesidir, anlamı; “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir” şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesi şeklinde tarif edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve Kabe’nin etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmek şeklinde tarif edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

kontrol et!