SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?

SORU 2:

 ………….; Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ilahi dindir. Bu dini kabul eden kişiye …………. denir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere sırasıyla hangi seçenekteki kavramlar gelmelidir?

SORU 3:

   I. illallah 

  II. ve eşhedü

 III. enne Muhammeden

 IV. abduhû

  V. ve rasûluh

 VI. Eşhedü en lâ ilâhe

Karışık olarak verilmiş kelime-i şehadetin okunuşunun doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 4:

“Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) kulu ve resulüdür.”

Anlamı verilen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

SORU 5:

“Lâ ilâhe illallah Muhammed’ün Resulullah” cümlesinin anlamı; “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (s.a.v.),  Allah’ın (c.c.) elçisidir.”  şeklindedir.

Okunuşu ve anlamı verilen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

SORU 6:

Dinimizce zengin sayılan Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir.

Tanımı verilmiş olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 7:

Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir.

Yukarıda tarif edilen ibadet hangisidir?

4.Sınıf - 2. İslam’ı Tanıyalım

İslam’ın Şartları Konusu Genel Tekrar Soruları

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?

 ………….; Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ilahi dindir. Bu dini kabul eden kişiye …………. denir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere sırasıyla hangi seçenekteki kavramlar gelmelidir?

   I. illallah 

  II. ve eşhedü

 III. enne Muhammeden

 IV. abduhû

  V. ve rasûluh

 VI. Eşhedü en lâ ilâhe

Karışık olarak verilmiş kelime-i şehadetin okunuşunun doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

“Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) kulu ve resulüdür.”

Anlamı verilen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

“Lâ ilâhe illallah Muhammed’ün Resulullah” cümlesinin anlamı; “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (s.a.v.),  Allah’ın (c.c.) elçisidir.”  şeklindedir.

Okunuşu ve anlamı verilen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Dinimizce zengin sayılan Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir.

Tanımı verilmiş olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir.

Yukarıda tarif edilen ibadet hangisidir?

kontrol et!