SORU 1:

‘’Sözlükte inanma, tasdik etme, dinî bir terim olarak ise; Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kitaplarına, meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün O’ndan geldiğine inanmak’’ anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2:

İslam’ın inanç esasları “imanın şartları” olarak da bilinir. Bu esaslar Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmayı kapsar.

Yukarıda İslam’ın inanç esasları ile ilgili açıklamalardan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?

SORU 3:

Yukarıda karışık halde verilen imanın şartları ve imanın şartlarının açıklaması hangi şıkta doğru olarak eşleştirilmiştir?

SORU 4:

Allah’ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratması hangi kavramla ifade edilir?

SORU 5:

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır.’ dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet.)

Yukarıdaki ayette İslam’ın inanç esaslarının hangisinden bahsedilmemiştir?

4.Sınıf - 2. İslam’ı Tanıyalım

İslam’ın İnanç Esasları Genel Tekrar Soruları

‘’Sözlükte inanma, tasdik etme, dinî bir terim olarak ise; Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kitaplarına, meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün O’ndan geldiğine inanmak’’ anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

İslam’ın inanç esasları “imanın şartları” olarak da bilinir. Bu esaslar Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmayı kapsar.

Yukarıda İslam’ın inanç esasları ile ilgili açıklamalardan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?

Yukarıda karışık halde verilen imanın şartları ve imanın şartlarının açıklaması hangi şıkta doğru olarak eşleştirilmiştir?

Allah’ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratması hangi kavramla ifade edilir?

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır.’ dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet.)

Yukarıdaki ayette İslam’ın inanç esaslarının hangisinden bahsedilmemiştir?

kontrol et!