SORU 1:

İnsanın bütün samimiyetiyle Yüce Allah’a yönelmesi, isteklerini O’na iletmesi, O’ndan yardım dilemesi ve O’na güvenmesi şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2:

1. Çocuklara ilk öğretilen dualardandır.

2. Sübhaneke duasıyla Allah’ın (c.c.) yüceliği ifade edilir.

3. Sübhaneke duası, Hz. Peygamberin öğrettiği dualardandır.

4. Tekbir ile namaza başlarken ilk olarak bu dua okunur ve her namazda O’nun yüceliği övülür.

5. Cenaze namazlarında  okunan bu dua hayatın her anında O’na olan saygıyı ve övgüyü ifade etmenin güzel bir yoludur.

Sübhaneke duasıyla ilgili yukarıda geçen açıklamalardan kaç tanesi doğrudur?

SORU 3:

1. Sübhâneke Allâhümme                       a. Seni daima överim.

2. Ve bi hamdik.                                      b. Allah’ım! Sen tüm eksikliklerden uzaksın. 

3. Ve tebâra kesmük.                               c. Senden başka ilah yoktur.

4. Ve teâlâ ceddük.                                  d. Senin şanın her şeyden üstündür.

5. Ve celle senâük.                                   e. Senin övgün yücedir.

6. Ve lâ ilâhe ğayruk.                               f. Senin adın kutludur.

Yukarıda yer alan Sübhaneke duası ve anlamının eşleştirmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

SORU 4:

Sübhaneke duasındaki sadece cenaze namazında okunan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 5:

Sübhaneke duasındaki ‘Ve celle senâük’ cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

4.Sınıf - 1. Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

Sübhaneke Duası ve Anlamı Konusu İle İlgili Tekrar Soruları

İnsanın bütün samimiyetiyle Yüce Allah’a yönelmesi, isteklerini O’na iletmesi, O’ndan yardım dilemesi ve O’na güvenmesi şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

1. Çocuklara ilk öğretilen dualardandır.

2. Sübhaneke duasıyla Allah’ın (c.c.) yüceliği ifade edilir.

3. Sübhaneke duası, Hz. Peygamberin öğrettiği dualardandır.

4. Tekbir ile namaza başlarken ilk olarak bu dua okunur ve her namazda O’nun yüceliği övülür.

5. Cenaze namazlarında  okunan bu dua hayatın her anında O’na olan saygıyı ve övgüyü ifade etmenin güzel bir yoludur.

Sübhaneke duasıyla ilgili yukarıda geçen açıklamalardan kaç tanesi doğrudur?

1. Sübhâneke Allâhümme                       a. Seni daima överim.

2. Ve bi hamdik.                                      b. Allah’ım! Sen tüm eksikliklerden uzaksın. 

3. Ve tebâra kesmük.                               c. Senden başka ilah yoktur.

4. Ve teâlâ ceddük.                                  d. Senin şanın her şeyden üstündür.

5. Ve celle senâük.                                   e. Senin övgün yücedir.

6. Ve lâ ilâhe ğayruk.                               f. Senin adın kutludur.

Yukarıda yer alan Sübhaneke duası ve anlamının eşleştirmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Sübhaneke duasındaki sadece cenaze namazında okunan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Sübhaneke duasındaki ‘Ve celle senâük’ cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

kontrol et!