SORU 1:

Allah’ın (c.c.) rızasını ve sevgisini kazandıracak güzel söz ve davranışlarımız için Allah’ın (c.c.) verdiği karşılığa hangi isim verilir?

SORU 2:

Dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan ve bazı durumlarda cezayı gerektiren söz ve davranışlara hangi isim verilir?

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi günah olmayan bir davranıştır?

SORU 4:

1. ............. : Yüce Allah’ın izin verdiği ve serbest bıraktığı iş ve davranışlardır.

2. ............. : Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır.

Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

4.Sınıf - 1. Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

Sevap ve Günah Konusu Genel Tekrar Soruları

Allah’ın (c.c.) rızasını ve sevgisini kazandıracak güzel söz ve davranışlarımız için Allah’ın (c.c.) verdiği karşılığa hangi isim verilir?

Dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan ve bazı durumlarda cezayı gerektiren söz ve davranışlara hangi isim verilir?

Aşağıdakilerden hangisi günah olmayan bir davranıştır?

1. ............. : Yüce Allah’ın izin verdiği ve serbest bıraktığı iş ve davranışlardır.

2. ............. : Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır.

Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

kontrol et!