SORU 1:

  I. Allahu Ekber sözüne Tekbir denir.

 II. Müslümanlar namaz kılmaya tekbir alarak başlar.

III. Allahu Ekber sözünü söylemeye tekbir almak veya tekbir getirmek denir.

IV. Tekbir, Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü tüm varlıkların üstünde tuttuğumuzun ifadesidir.

V. Sevinçli veya coşkulu olduğumuz durumlarda Allahu Ekber diyerek Allah’ı (c.c.) yüceltiriz.

Tekbir ile ilgili yukarıda yapılan açıklamalardan kaç tanesi doğrudur?

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi Tekbir kelimesinin anlamlarından biri değildir?

SORU 3:

Müslümanların iki dini bayramı vardır. Bunların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

SORU 4:

Kurban Bayramı’nın birinci gününden önceki güne hangi isim verilir?

SORU 5:

Arife günü………………….namazından başlayarak Kurban Bayramı’nın …………………………….günü ………………………namazına kadar her farz namazdan sonra tekbir getiririz. Bu tekbirlere “teşrik tekbiri” denilir.

Yukarıdaki açıklamalarda yer alan boşluklara sırasıyla gelmesi gereken kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

SORU 6:

I.   Allahu ekber ve lillahi’l-hamd

II.  Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber

III. Allahu ekber Allahu ekber

Yukarıda karışık olarak verilmiş teşrik tekbirine ait kısımların doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak yazılmıştır?

SORU 7:

Müslümanlar, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgilerini de onun için dua ederek ve ona selam göndererek gösterirler. Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi ve saygıyı göstermek için kullanılan dua ifadelerine hangi isim verilir?

4.Sınıf - 1. Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

Tekbir ve Salavat Genel Tekrar Soruları

  I. Allahu Ekber sözüne Tekbir denir.

 II. Müslümanlar namaz kılmaya tekbir alarak başlar.

III. Allahu Ekber sözünü söylemeye tekbir almak veya tekbir getirmek denir.

IV. Tekbir, Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü tüm varlıkların üstünde tuttuğumuzun ifadesidir.

V. Sevinçli veya coşkulu olduğumuz durumlarda Allahu Ekber diyerek Allah’ı (c.c.) yüceltiriz.

Tekbir ile ilgili yukarıda yapılan açıklamalardan kaç tanesi doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi Tekbir kelimesinin anlamlarından biri değildir?

Müslümanların iki dini bayramı vardır. Bunların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Kurban Bayramı’nın birinci gününden önceki güne hangi isim verilir?

Arife günü………………….namazından başlayarak Kurban Bayramı’nın …………………………….günü ………………………namazına kadar her farz namazdan sonra tekbir getiririz. Bu tekbirlere “teşrik tekbiri” denilir.

Yukarıdaki açıklamalarda yer alan boşluklara sırasıyla gelmesi gereken kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I.   Allahu ekber ve lillahi’l-hamd

II.  Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber

III. Allahu ekber Allahu ekber

Yukarıda karışık olarak verilmiş teşrik tekbirine ait kısımların doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak yazılmıştır?

Müslümanlar, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgilerini de onun için dua ederek ve ona selam göndererek gösterirler. Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi ve saygıyı göstermek için kullanılan dua ifadelerine hangi isim verilir?

kontrol et!