SORU 1:

-programlama                       - planlama                        -ölçüp yapma                     - gerçekleştirme                -meydana gelme                                                                                                                                                                                                                                                               -oluşma                                    - yaratılma                       -mukayese etme                -miktar                                 -kıymetini bilmek

Yukarıda verilen kelimelerden kaç tanesi kader sözcüğünün sözlük anlamlarındandır?

SORU 2:

Kader; Allah'ın (c.c) ezelden ebede olmuş ve olacak şeylerin zamanını ve mekanını,özelliklerini bilip  ezelde o şekilde takdir etmesidir.

Kaza; Allah'ın (c.c) ezelde irade ve  takdir ettiği şeylerin ,yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine meydana gelmesine denir.

Yukarıda verilen tanımlara göre aşağıdaki örneklerden hangisi kaza  tanımana uygundur?

SORU 3:

1-Evden gelince  Ahmet ile birlikte yardıma muhtaç olan bir yaşlı teyzeye yardım ettik.

2-Haftaya Perşembe günü okulda Mevlid-i Nebi Haftasını kutlayacağız.

3-Bu akşam sınıf arkadaşlarımla Yusuflara akşam yemeğine gideceğiz.

4-Öğretmenimiz namaz konusunu daha iyi anlayabilmemiz için bizi mahalledeki camiye götürerek dersi orada anlattı.

Yukarıda verilen öncüllerden hangi ikisi kader  kavramına günlük hayattan örneklerdir?

SORU 4:

Çevremizdeki varlıklara baktığımızda her şeyin bir ölçü ve düzen içerisinde hareket ettiğini görmekteyiz. Allah (c.c) kainattaki  bulunan her şeyi bir ahenge uyumlu olarak yaratmıştır.Bu duruma kuranın bir çok ayetinde işaret edilmektedir.

Aşağıdaki verilenlerden  hangisi yukarıda anlatılan durumla ilgili ayetlerden biri değildir?

SORU 5:

''Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı (c.c) anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. (ve şöyle derler:) Rabbimiz! sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin, bizi cehennem azabından koru.'' (Al-i İmran Suresi,141. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir yargı değildir?

8.Sınıf - 1.Ünite: Kader İnancı

KAZA VE KADER İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AYIRT EDER

-programlama                       - planlama                        -ölçüp yapma                     - gerçekleştirme                -meydana gelme                                                                                                                                                                                                                                                               -oluşma                                    - yaratılma                       -mukayese etme                -miktar                                 -kıymetini bilmek

Yukarıda verilen kelimelerden kaç tanesi kader sözcüğünün sözlük anlamlarındandır?

Kader; Allah'ın (c.c) ezelden ebede olmuş ve olacak şeylerin zamanını ve mekanını,özelliklerini bilip  ezelde o şekilde takdir etmesidir.

Kaza; Allah'ın (c.c) ezelde irade ve  takdir ettiği şeylerin ,yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine meydana gelmesine denir.

Yukarıda verilen tanımlara göre aşağıdaki örneklerden hangisi kaza  tanımana uygundur?

1-Evden gelince  Ahmet ile birlikte yardıma muhtaç olan bir yaşlı teyzeye yardım ettik.

2-Haftaya Perşembe günü okulda Mevlid-i Nebi Haftasını kutlayacağız.

3-Bu akşam sınıf arkadaşlarımla Yusuflara akşam yemeğine gideceğiz.

4-Öğretmenimiz namaz konusunu daha iyi anlayabilmemiz için bizi mahalledeki camiye götürerek dersi orada anlattı.

Yukarıda verilen öncüllerden hangi ikisi kader  kavramına günlük hayattan örneklerdir?

Çevremizdeki varlıklara baktığımızda her şeyin bir ölçü ve düzen içerisinde hareket ettiğini görmekteyiz. Allah (c.c) kainattaki  bulunan her şeyi bir ahenge uyumlu olarak yaratmıştır.Bu duruma kuranın bir çok ayetinde işaret edilmektedir.

Aşağıdaki verilenlerden  hangisi yukarıda anlatılan durumla ilgili ayetlerden biri değildir?

''Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı (c.c) anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. (ve şöyle derler:) Rabbimiz! sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin, bizi cehennem azabından koru.'' (Al-i İmran Suresi,141. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir yargı değildir?

kontrol et!