SORU 1:

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

SORU 2:

Cinlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

SORU 3:

"Ey iman  edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkakki o, 
edepsizliği (yüzkızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder…" (Nur suresi, 21. ayet.)
Verilen ayet mealindeen aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

SORU 4:

Tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melek aşağıdakilereden hangisidir?

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi  ruhanî varlıklar grubunda yer almaz?

SORU 6:

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

SORU 7:

"Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı  olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.” (Hadis-i şerif)
Verilen hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

7.Sınıf - 1. Melek ve Ahiret İnancı

Melekler ve ahiret hayatı ile ilgili sorular

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cinlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

"Ey iman  edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkakki o, 
edepsizliği (yüzkızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder…" (Nur suresi, 21. ayet.)
Verilen ayet mealindeen aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melek aşağıdakilereden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi  ruhanî varlıklar grubunda yer almaz?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

"Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı  olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.” (Hadis-i şerif)
Verilen hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

kontrol et!