SORU 1:

Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli olan kimselere ......................... denir.
Verilen cümledeki boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

SORU 2:

Aşağıdaki ayetlerden hangisi hiç bir ayırım yapmaksızın tüm peygamberlere inanılması gerektiğini vurgular?

SORU 3:

Yüce Allah göndermiş olduğu peygamberlerden kaç tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir?

SORU 4:

Kuran-ı Kerim'de isimleri geçen, ilk ve son peygamberler aşağıdakilerden  hangileridir?

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangileri  Kuran-ı Kerim'de  isimleri  geçtiği halde  peygamber olup olmadığı belli değildir?

SORU 6:

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?

SORU 7:

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

SORU 8:

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür." (Hud suresi, 112. ayet.)

Verilen ayet meali aşağıdaki peygamber sıfattından  hangisinden bahseder?

SORU 9:

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 

SORU 10:

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biri değildir?

6.Sınıf - 1. Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Peygamberler ve ilahi kitaplar konusuyla ilgili sorular

Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli olan kimselere ......................... denir.
Verilen cümledeki boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Aşağıdaki ayetlerden hangisi hiç bir ayırım yapmaksızın tüm peygamberlere inanılması gerektiğini vurgular?

Yüce Allah göndermiş olduğu peygamberlerden kaç tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir?

Kuran-ı Kerim'de isimleri geçen, ilk ve son peygamberler aşağıdakilerden  hangileridir?

Aşağıdakilerden hangileri  Kuran-ı Kerim'de  isimleri  geçtiği halde  peygamber olup olmadığı belli değildir?

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür." (Hud suresi, 112. ayet.)

Verilen ayet meali aşağıdaki peygamber sıfattından  hangisinden bahseder?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biri değildir?

kontrol et!