SORU 1:

İmam Maturidi'nin görüşleri etrafında şekillenen inançla ilgili yorum aşğaıdakilerden hangisidir?

 

SORU 2:

Semah, oniki hizmet, gülbank denilince akla gelen dini yorum hangisidir?

 

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biri değildir?

 

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii'nin görüşleri etrafında şekillenen mezheptir?

 

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumlardandır?

 

SORU 6:

Asıl adı Numan b. Sabit olan mezhep imamı, aşağıdaki isimlerden hangisiyle tanınır?

 

SORU 7:

"Sema" töreni hangi tasavvufi yorumla ilgilidir?

 

7.Sınıf - 5. Ünite: İslam Düşüncesinde Yorumlar

Dini Yorumlar

İmam Maturidi'nin görüşleri etrafında şekillenen inançla ilgili yorum aşğaıdakilerden hangisidir?

 

Semah, oniki hizmet, gülbank denilince akla gelen dini yorum hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biri değildir?

 

Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii'nin görüşleri etrafında şekillenen mezheptir?

 

Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumlardandır?

 

Asıl adı Numan b. Sabit olan mezhep imamı, aşağıdaki isimlerden hangisiyle tanınır?

 

"Sema" töreni hangi tasavvufi yorumla ilgilidir?

 

kontrol et!