SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde yer alan tasavvufi yorumlardan biri değildir?

 

SORU 2:

Hoca Ahmet Yesevi’nin güzel ahlakı ve dinî değerleri konu alan şiirlerinin bir araya getirildiği eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

SORU 3:

*Zikrin gizlice, kalpten yapılması esastır.

 *Anadolu ve Rumelide en çok tekkesi bulunan tarikatlardan biridir.

*Bu tarikatta dinin emirlerine uymaya, sohbete, nefsin kötü isteklerinden arınmaya ve taşkın hareketlerde bulunmamaya büyük önem verilir. 

* Toplu halde yapılan zikre Hatm-i Hâcegân adı verilir.

Hakkında bilgiler verilen tasavvufi yorum aşağıdakilerden hangisidir?

 

SORU 4:

Alevilik-Bektaşi kültüründe ilahî aşkı ruhunda duymak ve o aşkla Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden herhangi birini anarak ayakta dönerek yapılan ayine ne ad verilir? 

 

SORU 5:

Alevilik-Bektaşilikte evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte, kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya Hakkın ve halkın huzurunda ikrar verip kardeş olmasıdır. Hz. Peygamberin Medine’ye hicretinden sonra, hicret eden muhacirlerle onlara yuvalarını açan Ensar arasında yaptığı kardeşlik (muahat ) uygulamasına dayandırılır.

Hakkında bilgi verilen Alevilik-Bektaşilik kültürüne dair uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

12.Sınıf - 3.İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR

ÜNİTE DEĞERLENDİRME

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde yer alan tasavvufi yorumlardan biri değildir?

 

Hoca Ahmet Yesevi’nin güzel ahlakı ve dinî değerleri konu alan şiirlerinin bir araya getirildiği eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

*Zikrin gizlice, kalpten yapılması esastır.

 *Anadolu ve Rumelide en çok tekkesi bulunan tarikatlardan biridir.

*Bu tarikatta dinin emirlerine uymaya, sohbete, nefsin kötü isteklerinden arınmaya ve taşkın hareketlerde bulunmamaya büyük önem verilir. 

* Toplu halde yapılan zikre Hatm-i Hâcegân adı verilir.

Hakkında bilgiler verilen tasavvufi yorum aşağıdakilerden hangisidir?

 

Alevilik-Bektaşi kültüründe ilahî aşkı ruhunda duymak ve o aşkla Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden herhangi birini anarak ayakta dönerek yapılan ayine ne ad verilir? 

 

Alevilik-Bektaşilikte evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte, kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya Hakkın ve halkın huzurunda ikrar verip kardeş olmasıdır. Hz. Peygamberin Medine’ye hicretinden sonra, hicret eden muhacirlerle onlara yuvalarını açan Ensar arasında yaptığı kardeşlik (muahat ) uygulamasına dayandırılır.

Hakkında bilgi verilen Alevilik-Bektaşilik kültürüne dair uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

kontrol et!