SORU 1:

Yahudileri ifade etmek için geçmişten günümüze kadar kullanılmaya devam eden bazı kavramlar vardır. Bunların her birinin tarihsel bir arka planı olduğu gibi kullanımlarında da birtakım farklar bulunmaktadır.

  I. Yahudi

 II. İsrail

III. Ezra

IV. Musevi

 V. İbrani

Yukarıdakilerden hangileri Yahudiler için kullanılan kavramlardandır?

 

SORU 2:

Yahudilikle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

SORU 3:

Yetmiş yıllık sürgün hayatından sonra Yahudiler, Kudüs’e dönmüş ve Babilliler tarafından yıkılan mabedi onarmışlardır. Mabedin onarılmasıyla Yahudi tarihinde II. Mabet Dönemi başlamıştır. Bu dönemde: 

*Babilliler tarafından yıkılan mabedin tekrar onarılmasına önderlik eden kişidir.

*Kaybolan Tevrat'ı da yeniden yazmıştır.

*Yahudi olabilmek için Yahudi anneden doğma şartını getirmiştir.

*Yahudilerin uymadıkları şabat (cumartesi) yasaklarını yeniden tesis etmiştir.

 Yaptıklarıyla Yahudiliğin bugünkü yapısının oluşmasında önemli rol oynayan kişi kimdir?

 

SORU 4:

Yahudi tarihinde I. Mabed Dönemi’nden sonra Kenan toprakları dışında yaşayan Yahudiler ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

SORU 5:

1-Bir dinî törenin uygulanması ile ilgili kurallar bütünü olarak tanımlanır.

2-Yahudilikte erkeklerin 13 yaşını doldurduktan sonra  ritüel esnasında başlarına takmak zorunda oldukları şapka.

3-Kudüs’teki mabedin yıkılmasından sonra Yahudilerin ritüel için kullandıkları yapılardır.

4-Yahudiliğin ikinci sembolü olan yedi kollu şamdandır.

Tanımları verilen kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

 

SORU 6:

Yahudilikte tarih içerisinde pek çok mezhep ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları günümüzde de varlıklarını devam ettirmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?

 

11.Sınıf - 5. YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK

Yahudilik ile İlgili Çoktan Seçmeli Sorular

Yahudileri ifade etmek için geçmişten günümüze kadar kullanılmaya devam eden bazı kavramlar vardır. Bunların her birinin tarihsel bir arka planı olduğu gibi kullanımlarında da birtakım farklar bulunmaktadır.

  I. Yahudi

 II. İsrail

III. Ezra

IV. Musevi

 V. İbrani

Yukarıdakilerden hangileri Yahudiler için kullanılan kavramlardandır?

 

Yahudilikle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

Yetmiş yıllık sürgün hayatından sonra Yahudiler, Kudüs’e dönmüş ve Babilliler tarafından yıkılan mabedi onarmışlardır. Mabedin onarılmasıyla Yahudi tarihinde II. Mabet Dönemi başlamıştır. Bu dönemde: 

*Babilliler tarafından yıkılan mabedin tekrar onarılmasına önderlik eden kişidir.

*Kaybolan Tevrat'ı da yeniden yazmıştır.

*Yahudi olabilmek için Yahudi anneden doğma şartını getirmiştir.

*Yahudilerin uymadıkları şabat (cumartesi) yasaklarını yeniden tesis etmiştir.

 Yaptıklarıyla Yahudiliğin bugünkü yapısının oluşmasında önemli rol oynayan kişi kimdir?

 

Yahudi tarihinde I. Mabed Dönemi’nden sonra Kenan toprakları dışında yaşayan Yahudiler ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

1-Bir dinî törenin uygulanması ile ilgili kurallar bütünü olarak tanımlanır.

2-Yahudilikte erkeklerin 13 yaşını doldurduktan sonra  ritüel esnasında başlarına takmak zorunda oldukları şapka.

3-Kudüs’teki mabedin yıkılmasından sonra Yahudilerin ritüel için kullandıkları yapılardır.

4-Yahudiliğin ikinci sembolü olan yedi kollu şamdandır.

Tanımları verilen kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

 

Yahudilikte tarih içerisinde pek çok mezhep ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları günümüzde de varlıklarını devam ettirmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?

 

kontrol et!