SORU 1:

* Görüş ve uygulamalarında Kur’an, sünnet, sahabe ve tabiin sözlerine sırasıyla riayet edilmiştir.

* Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem verilmiştir.

*İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti, bir dönem  resmi mezhep olarak benimsemiştir. 

*Günümüzde  Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’da yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.

Yukarıda hakkında bilgiler verilen ameli-fıkhi mezhep hangisidir?

 

SORU 2:

İmam Şafii'nin fıkıh usulünün temellerini kaleme aldığı eserinin adı nedir?

 

SORU 3:

  I. Mezhebin en önemli özelliği, Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem vermesidir - Hanbelilik

 II. Mezhepte hadise dayalı bir fıkıh anlayışı hâkimdir - Hanbelilik

III. “Hakkında haram olduğuna dair kesin bir hüküm bulunmayan şey helaldir.” yorumu en önemli özelliklerindendir - Malikilik

IV. Bir mesele hakkında hüküm Kur’an ve sünnette varsa başka delile başvurulmaz, yoksa önce icma ardından da kıyas deliline gidilir - Şafiilik

Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden yer alan mezhep-görüş eşleştirmelerinden hangi ikisi yer değiştirilirse yapılan bilgi yanlışı düzeltilmiş olur?

 

SORU 4:

İslam âlimlerinin dinî bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmelerini ve bütün Müslümanların ortaklaşa benimsedikleri dinî hükümleri ifade eden dinî delil aşağıdakilerden hangisidir?

 

SORU 5:

* Dini konularda içtihat etme yetkisine sahip olmayanlar hayatta olan bir müçtehidi kendisine rehber edinerek taklit etmek zorundadır. 

* On iki imama inanmayı dinin aslında var olan bir hüküm olarak kabul eder. 

*Dinî konularda Kur’an-ı Kerim ve sünnetin yanı sıra masum kabul ettikleri on iki imamın sözlerini de delil olarak kullanırlar.

*İmamlara inanmayı imanın şartlarından biri olarak gördükleri için İmamiyye adını almıştır.

Yukarıda hakkında bilgi verilmiş olan mezhep hangisidir? 

 

SORU 6:

Kıyas nedir?

 

SORU 7:

Medine fıkhının imamı olarak tanınan İslam âlimi kimdir?

 

10.Sınıf - 5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

Ünite Değerlendirme

* Görüş ve uygulamalarında Kur’an, sünnet, sahabe ve tabiin sözlerine sırasıyla riayet edilmiştir.

* Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem verilmiştir.

*İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti, bir dönem  resmi mezhep olarak benimsemiştir. 

*Günümüzde  Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’da yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.

Yukarıda hakkında bilgiler verilen ameli-fıkhi mezhep hangisidir?

 

İmam Şafii'nin fıkıh usulünün temellerini kaleme aldığı eserinin adı nedir?

 

  I. Mezhebin en önemli özelliği, Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem vermesidir - Hanbelilik

 II. Mezhepte hadise dayalı bir fıkıh anlayışı hâkimdir - Hanbelilik

III. “Hakkında haram olduğuna dair kesin bir hüküm bulunmayan şey helaldir.” yorumu en önemli özelliklerindendir - Malikilik

IV. Bir mesele hakkında hüküm Kur’an ve sünnette varsa başka delile başvurulmaz, yoksa önce icma ardından da kıyas deliline gidilir - Şafiilik

Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden yer alan mezhep-görüş eşleştirmelerinden hangi ikisi yer değiştirilirse yapılan bilgi yanlışı düzeltilmiş olur?

 

İslam âlimlerinin dinî bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmelerini ve bütün Müslümanların ortaklaşa benimsedikleri dinî hükümleri ifade eden dinî delil aşağıdakilerden hangisidir?

 

* Dini konularda içtihat etme yetkisine sahip olmayanlar hayatta olan bir müçtehidi kendisine rehber edinerek taklit etmek zorundadır. 

* On iki imama inanmayı dinin aslında var olan bir hüküm olarak kabul eder. 

*Dinî konularda Kur’an-ı Kerim ve sünnetin yanı sıra masum kabul ettikleri on iki imamın sözlerini de delil olarak kullanırlar.

*İmamlara inanmayı imanın şartlarından biri olarak gördükleri için İmamiyye adını almıştır.

Yukarıda hakkında bilgi verilmiş olan mezhep hangisidir? 

 

Kıyas nedir?

 

Medine fıkhının imamı olarak tanınan İslam âlimi kimdir?

 

kontrol et!