SORU 1:

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi (r.a.) ve ehl-i beytini halifeliğe (imamet) en layık kişi olarak gören ve onu meşru halife kabul eden; ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır.

İmamiyye ve Zeydiyye Şia'nın iki koludur.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde Zeydiyye Şiasının görüşüne yer verilmiştir?

 

SORU 2:

Hz. Peygamber sağlığında Veda Haccı’ndan dönerken ................................ denen mevkide Hz. Ali’yi  kendisinden sonra halife tayin etmiştir. Çünkü halife tayini ümmetin istek ve seçimine bırakılacak kadar küçük işlerden değildir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan seçeneklerdeki ifadelerden hangisi getirilirse bilgi yanlışı yapılmamış olur?

 

SORU 3:

Hz. Ali ve Muaviye b. Ebû Süfyan arasında meydana gelen Sıffın Savaşı'nın sonucunda ortaya çıkan siyasi-itikadi fırka aşağıdakilerden hangisidir?

 

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi bir mezhep değildir?

 

SORU 5:

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

SORU 6:

Hz. Peygamber ile sahabenin, dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler Ehl-i Sünnet olarak tanımlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet çizgisinde olan siyasi-itikadi bir yorumdur?

 

SORU 7:

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Hanefilik mezhebinin görüşleri etrafında şekillendiği kişi olan  Ebu Hanife'ye dair yanlış bir bilgi verilmiştir?

 

10.Sınıf - 5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

Ünite Değerlendirme

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi (r.a.) ve ehl-i beytini halifeliğe (imamet) en layık kişi olarak gören ve onu meşru halife kabul eden; ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır.

İmamiyye ve Zeydiyye Şia'nın iki koludur.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde Zeydiyye Şiasının görüşüne yer verilmiştir?

 

Hz. Peygamber sağlığında Veda Haccı’ndan dönerken ................................ denen mevkide Hz. Ali’yi  kendisinden sonra halife tayin etmiştir. Çünkü halife tayini ümmetin istek ve seçimine bırakılacak kadar küçük işlerden değildir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan seçeneklerdeki ifadelerden hangisi getirilirse bilgi yanlışı yapılmamış olur?

 

Hz. Ali ve Muaviye b. Ebû Süfyan arasında meydana gelen Sıffın Savaşı'nın sonucunda ortaya çıkan siyasi-itikadi fırka aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi bir mezhep değildir?

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

Hz. Peygamber ile sahabenin, dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler Ehl-i Sünnet olarak tanımlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet çizgisinde olan siyasi-itikadi bir yorumdur?

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Hanefilik mezhebinin görüşleri etrafında şekillendiği kişi olan  Ebu Hanife'ye dair yanlış bir bilgi verilmiştir?

 

kontrol et!