SORU 1:

Techîz, sözlükte “hazırlamak, donatmak” anlamlarına gelir. Dinî kavram olarak vefat eden kişinin yıkanmasından kabre defnedilinceye kadar yapılması gerekenlerin tamamını ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisi teçhizin aşamaları içerisinde yer almaz?

 

SORU 2:

*“Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.” (Mü’minûn suresi, 100. ayet.)

* “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir…” (Zümer suresi, 68. ayet.)

*“O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür.” (Kâf suresi, 42. ayet.)

* “İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edeceği günde onlara çok büyük bir azap vardır.”

(Nûr suresi, 24. ayet.)

Seçeneklerin hangisinde verilen kavrama dair bilgi, yukarıdaki ahiret hayatının aşamalarına dair ayetlerde yer almamaktadır?

 

SORU 3:

Ahiret hayatına iman etmenin insana kazandırdıklarına dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

SORU 4:

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah‘tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara suresi, 153. Ayet)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifade bu ayetten çıkarılamaz?

 

SORU 5:

Alevi-Bektaşi kültüründe cenaze merasimine verilen özel isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

SORU 6:

1- Radiyallahu anh:                     O’nun şanı ne yücedir.

 2- Aleyhis selam:                        Allah’ın (c.c.) selamı onun üzerine olsun.

 3- Sallallâhu aleyhi ve sellem:  Allah (c.c.) ona salât ve selam eylesin

 4- Celle celâlühü:                       Allah (c.c.) ondan razı olsun.

Yukarıdaki ifadelere dair verilen açıklamalardan hangilerinin yeri değiştirilirse yapılan bilgi yanlışı düzeltilmiş olur?

 

SORU 7:

Allah Teâlâ’nın, insanları diriltip dünyada iken yaptıkları işlerden hesaba çekmek üzere topladığı yere ne ad verilir?

 

SORU 8:

Kıyametin kopmasından sonra Yüce Allah’ın emri ile İsrafil’in (a.s.), sûra ikinci defa üflemesi ve bütün canlıların tekrar dirilmesi olayına ne ad verilir?                                                

 

SORU 9:

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen cennet isimlerinden biri değildir?

 

SORU 10:

Dinen sorumlu sayılan kimselerden bazılarının yapmalarıyla diğerlerinden sorumluluğun kalktığı fiiller ve emirler vardır.

Cenaze namazı kılmanın örnek olarak verilebileceği hükme ne ad verilir?

 

11.Sınıf - 1. DÜNYA VE AHİRET

11. Sınıf 1. ünitenin çoktan seçmeli sorular yardımıyla değerlendirilmesi

Techîz, sözlükte “hazırlamak, donatmak” anlamlarına gelir. Dinî kavram olarak vefat eden kişinin yıkanmasından kabre defnedilinceye kadar yapılması gerekenlerin tamamını ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisi teçhizin aşamaları içerisinde yer almaz?

 

*“Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.” (Mü’minûn suresi, 100. ayet.)

* “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir…” (Zümer suresi, 68. ayet.)

*“O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür.” (Kâf suresi, 42. ayet.)

* “İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edeceği günde onlara çok büyük bir azap vardır.”

(Nûr suresi, 24. ayet.)

Seçeneklerin hangisinde verilen kavrama dair bilgi, yukarıdaki ahiret hayatının aşamalarına dair ayetlerde yer almamaktadır?

 

Ahiret hayatına iman etmenin insana kazandırdıklarına dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah‘tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara suresi, 153. Ayet)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifade bu ayetten çıkarılamaz?

 

Alevi-Bektaşi kültüründe cenaze merasimine verilen özel isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

1- Radiyallahu anh:                     O’nun şanı ne yücedir.

 2- Aleyhis selam:                        Allah’ın (c.c.) selamı onun üzerine olsun.

 3- Sallallâhu aleyhi ve sellem:  Allah (c.c.) ona salât ve selam eylesin

 4- Celle celâlühü:                       Allah (c.c.) ondan razı olsun.

Yukarıdaki ifadelere dair verilen açıklamalardan hangilerinin yeri değiştirilirse yapılan bilgi yanlışı düzeltilmiş olur?

 

Allah Teâlâ’nın, insanları diriltip dünyada iken yaptıkları işlerden hesaba çekmek üzere topladığı yere ne ad verilir?

 

Kıyametin kopmasından sonra Yüce Allah’ın emri ile İsrafil’in (a.s.), sûra ikinci defa üflemesi ve bütün canlıların tekrar dirilmesi olayına ne ad verilir?                                                

 

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen cennet isimlerinden biri değildir?

 

Dinen sorumlu sayılan kimselerden bazılarının yapmalarıyla diğerlerinden sorumluluğun kalktığı fiiller ve emirler vardır.

Cenaze namazı kılmanın örnek olarak verilebileceği hükme ne ad verilir?

 

kontrol et!