SORU 1:

Felsefi yönden hiçbir gerçek kabul etmeyen, sosyal yönden var olan toplum düzenini benimsemeyen, siyasi yönden her türlü otoriteyi reddeden, ahlaki yönden hiçbir değeri tanımayan kişilere ne ad verilir?

 

SORU 2:

*Tanrının varlığını, alemin yaratıcısı olduğunu kabul eder.

*Vahyi ve nübüvveti reddeder.

*Kainat tanrı tarafından tasarlanmış, hareketi başlatılmış, fakat dışarıdan bir müdehale olmadan doğa kanunlarına uygun olarak işlemektedir.

*Yaradılış sonrası evrenle ilgilenmeyen bir tanrı anlayışı vardır.

Yukarıda özellikleri verilen inaçla ilgili felsefi yaklaşım hangi seçenekte yer almaktadır?

 

SORU 3:

İnançla ilgili felsefi yaklaşımlarla ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi yeni dini hareketlerin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?

 

SORU 5:

Yeni dini hareketlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

SORU 6:

*Tanrının varlığını kesin bir şekilde kabul eden teizme kariı olduğ kadar, Tanrı'nın yokluğunu iddia eden ateizme de karşıdır.

*İnsanların mutlak bilgiye ve hakikatlere ulaşamayacaklarını ifade eder

*Ahiret ile ilgili meselelerin doğrulanmasını mümkün görmez, herhangi bir dini benimsemek de anlamsızdır.

Hakkında bilgiler verilmiş olan inançla ilgili felsefi yaklaşım aşağıdakileren hangisidir?

 

SORU 7:

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen yeni dini hareketlerden değildir?

 

SORU 8:

İslamiyet öncesi cahiliye döneminde madenin başlangıcının olmadığına inanan, her şeyin Alllah'tan (c.c.) bağımsız bir şekilde gerçekletiğini ileri süren, hayatı basit bir oluş ve yok oluş olarak anlayan gruba verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

 

SORU 9:

1-Tanrının varlığını ve alemin yaratıcısı olduğunu kabul eder, aleme ve insana müdahil olduğunu reddeder:Deizm

2-Dini ve metafiziği insanların ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları olarak gören ve sadece modern bilimi temele alan dünya görüşü: Nihilizm

3-Tanrının varlığıyla birlikte, O'nun vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiği, aleme ve insanlara müdahil olduğunu benimser: Teizm

4-Anlam, değer, inanç, ahlak, siyaset, düzen gibi kavramları yerinden ederek bunları geçersiz kılmaya çalışan yöneliş: Pozitivizm

Yukarıdaki açıklama-kavram eşleştirmelerinden hangilerinin yeri değiştirilirse yapılan bilgi yanlışı düzeltilmiş olur?

 

SORU 10:

Türkçe'de "evrensel hayat enerjisi" olarak adlandırılır. Tıbbi bir tedavi yöntemi gibi görünmesine rağman Budizm, Hinduizm, Şintoizm gibi dinlerin karma düşüncesini yansıtan harekettir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen yeni dini hareket hangisidir?

 

11.Sınıf - 4. İNANÇLA İLGİLİ MESELELER

Ünitenin çoktan şeçmeli sorular yardımıyla değerlendirilmesi

Felsefi yönden hiçbir gerçek kabul etmeyen, sosyal yönden var olan toplum düzenini benimsemeyen, siyasi yönden her türlü otoriteyi reddeden, ahlaki yönden hiçbir değeri tanımayan kişilere ne ad verilir?

 

*Tanrının varlığını, alemin yaratıcısı olduğunu kabul eder.

*Vahyi ve nübüvveti reddeder.

*Kainat tanrı tarafından tasarlanmış, hareketi başlatılmış, fakat dışarıdan bir müdehale olmadan doğa kanunlarına uygun olarak işlemektedir.

*Yaradılış sonrası evrenle ilgilenmeyen bir tanrı anlayışı vardır.

Yukarıda özellikleri verilen inaçla ilgili felsefi yaklaşım hangi seçenekte yer almaktadır?

 

İnançla ilgili felsefi yaklaşımlarla ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

Aşağıdakilerden hangisi yeni dini hareketlerin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?

 

Yeni dini hareketlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

*Tanrının varlığını kesin bir şekilde kabul eden teizme kariı olduğ kadar, Tanrı'nın yokluğunu iddia eden ateizme de karşıdır.

*İnsanların mutlak bilgiye ve hakikatlere ulaşamayacaklarını ifade eder

*Ahiret ile ilgili meselelerin doğrulanmasını mümkün görmez, herhangi bir dini benimsemek de anlamsızdır.

Hakkında bilgiler verilmiş olan inançla ilgili felsefi yaklaşım aşağıdakileren hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen yeni dini hareketlerden değildir?

 

İslamiyet öncesi cahiliye döneminde madenin başlangıcının olmadığına inanan, her şeyin Alllah'tan (c.c.) bağımsız bir şekilde gerçekletiğini ileri süren, hayatı basit bir oluş ve yok oluş olarak anlayan gruba verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

 

1-Tanrının varlığını ve alemin yaratıcısı olduğunu kabul eder, aleme ve insana müdahil olduğunu reddeder:Deizm

2-Dini ve metafiziği insanların ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları olarak gören ve sadece modern bilimi temele alan dünya görüşü: Nihilizm

3-Tanrının varlığıyla birlikte, O'nun vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiği, aleme ve insanlara müdahil olduğunu benimser: Teizm

4-Anlam, değer, inanç, ahlak, siyaset, düzen gibi kavramları yerinden ederek bunları geçersiz kılmaya çalışan yöneliş: Pozitivizm

Yukarıdaki açıklama-kavram eşleştirmelerinden hangilerinin yeri değiştirilirse yapılan bilgi yanlışı düzeltilmiş olur?

 

Türkçe'de "evrensel hayat enerjisi" olarak adlandırılır. Tıbbi bir tedavi yöntemi gibi görünmesine rağman Budizm, Hinduizm, Şintoizm gibi dinlerin karma düşüncesini yansıtan harekettir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen yeni dini hareket hangisidir?

 

kontrol et!