SORU 1:

Yazılıya girecek olan Ahmet odun kesen amcasına:
- "Amca yazılım var bana dua eder misin?" der. Amcası ise:
- "Oduncunun duası baltasıdır. Ben önce baltamı keskinleştirir sonra da Allah'a yönelirim." cevabını verir.

Amcası Ahmet'e ne söylemek istemiştir?

SORU 2:

Yüce Allah, Hz. Musa’nın (a.s.) kardeşi Harun ile birlikte Firavuna gitmesini ve onu hakka davet etmesini isteyerek şöyle buyurmuştur: “İkiniz beraber Firavun’a gidin, çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslûpla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer.”(Taha Suresi 43-44)

Yukarıdaki ayetlerden hangisi çıkarılamaz?

SORU 3:

 Hz. Musa hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

SORU 4:

Allah (c.c.) evrenin düzenini ve işleyişini birtakım yasalara bağlamıştır. Evrendeki varlıklar bir ölçüye göre yaratılmış ve evrene yasalar konulmuştur. 
Hangisi evrenin yasalarından biri değildir?

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisinden insan sorumlu tutulmuştur?

SORU 6:

Allah’ın (c.c.) önceden planlayıp takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı geldiği zaman yaratmasına ne ad verilir?

SORU 7:

Aşağıdakilerden hangisi "kader" kelimesinin anlamlarından biri değildir?

SORU 8:

Salih Öğretmen, "Kader ve Kaza" konusunu anlattıktan sonra öğrencilerinden bu konuyla alakalı örnek ayet vermelerini istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği ayet kader ve kaza konusuna örnek olamaz?

SORU 9:

Ayetel kürsi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 

SORU 10:

''Allah'a dayandım! '' diye sen çıkma yataktan...
Ma'na-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan! 
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 

-Mehmet Akif ERSOY

Yukarıdaki dörtlükte Mehmet Akif ERSOY'un eleştirdiği düşünce hangisidir?

8.Sınıf - 1.Ünite: Kader İnancı

8. Sınıf Kaza ve Kader Ünitesi genel tekrar testi.

Yazılıya girecek olan Ahmet odun kesen amcasına:
- "Amca yazılım var bana dua eder misin?" der. Amcası ise:
- "Oduncunun duası baltasıdır. Ben önce baltamı keskinleştirir sonra da Allah'a yönelirim." cevabını verir.

Amcası Ahmet'e ne söylemek istemiştir?

Yüce Allah, Hz. Musa’nın (a.s.) kardeşi Harun ile birlikte Firavuna gitmesini ve onu hakka davet etmesini isteyerek şöyle buyurmuştur: “İkiniz beraber Firavun’a gidin, çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslûpla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer.”(Taha Suresi 43-44)

Yukarıdaki ayetlerden hangisi çıkarılamaz?

 Hz. Musa hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Allah (c.c.) evrenin düzenini ve işleyişini birtakım yasalara bağlamıştır. Evrendeki varlıklar bir ölçüye göre yaratılmış ve evrene yasalar konulmuştur. 
Hangisi evrenin yasalarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisinden insan sorumlu tutulmuştur?

Allah’ın (c.c.) önceden planlayıp takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı geldiği zaman yaratmasına ne ad verilir?

Aşağıdakilerden hangisi "kader" kelimesinin anlamlarından biri değildir?

Salih Öğretmen, "Kader ve Kaza" konusunu anlattıktan sonra öğrencilerinden bu konuyla alakalı örnek ayet vermelerini istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği ayet kader ve kaza konusuna örnek olamaz?

Ayetel kürsi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 

''Allah'a dayandım! '' diye sen çıkma yataktan...
Ma'na-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan! 
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 

-Mehmet Akif ERSOY

Yukarıdaki dörtlükte Mehmet Akif ERSOY'un eleştirdiği düşünce hangisidir?

kontrol et!