SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi Allah ismi için kullanılan ve şanı yüce olan manasına gelen kısaltmadır?

SORU 2:

Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallara ne denir?

SORU 3:

Allah’ın  (c.c.) 99 ismi hangi kavramla ifade edilir?

SORU 4:

Allah’ın (c.c.), ‘O hiç bir şeye muhtaç değildir her şey ona muhtaçtır’  anlamına gelen Samed ismi hangi surede geçmektedir?

4.Sınıf - 1. Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

Allah ve Peygamber Konusu Genel Tekrar Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Allah ismi için kullanılan ve şanı yüce olan manasına gelen kısaltmadır?

Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallara ne denir?

Allah’ın  (c.c.) 99 ismi hangi kavramla ifade edilir?

Allah’ın (c.c.), ‘O hiç bir şeye muhtaç değildir her şey ona muhtaçtır’  anlamına gelen Samed ismi hangi surede geçmektedir?

kontrol et!