SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi "Allah" ismi için kullanılan ve "Şanı Yüce" olan manasına gelen kısaltmadır?

SORU 2:

Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallara ne denir?

SORU 3:

Allah’ın  (c.c.) doksan dokuz ismi hangi kavramla ifade edilir?

SORU 4:

Allah’ın (c.c.), ‘O hiç bir şeye muhtaç değildir her şey ona muhtaçtır.’  anlamına gelen "Samed" ismi hangi surede geçmektedir?

4.Sınıf - 1. Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

Allah ve Peygamber Konusu Genel Tekrar Soruları

Aşağıdakilerden hangisi "Allah" ismi için kullanılan ve "Şanı Yüce" olan manasına gelen kısaltmadır?

Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallara ne denir?

Allah’ın  (c.c.) doksan dokuz ismi hangi kavramla ifade edilir?

Allah’ın (c.c.), ‘O hiç bir şeye muhtaç değildir her şey ona muhtaçtır.’  anlamına gelen "Samed" ismi hangi surede geçmektedir?

kontrol et!