Abdestin alınışıyla ilgili görselleri doğru olarak sıralayın.