Tilavet secdesinin yapılışıyla ilgili cümleleri doğru bir şekilde sıralayınız.