Türklerin Müslüman olma süreciyle ilgili tarihsel olayları sıralayınız.