Verilen kelimeleri bularak harfler yardımıyla yazınız.

  • 00