İmanın Mahiyetiyle İlgili Kavramlar

Bir kimse diliyle iman ettiğini söylemesine rağmen kalbiyle söylediğini onaylamazsa iman etmiş olmaz. Kalben onayladığı hâlde, baskı altında olması veya dilsiz olması gibi bir sebeple inandığını söyleyememesi o kimseyi mümin olmaktan çıkarmaz. Kalpteki imanın dil ile söylenmesi o kimsenin başkaları tarafından mümin olarak bilinmesi için gereklidir.

Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

zıddı inkârdır. İman eden kimseye , inkâr eden kimseye de denir.

Yukarıdaki metinde boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?

İmanın tanımını yaparken “kalp ile tasdik etmek” kısmında, bilgiyle ilgili bir ifade bulunmaktadır. Tasdik, bir şeyin gerçeğe uygun olduğunu kesin bir şekilde doğrulamak demektir.

Metinde belirtilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu seçiniz.

kontrol et!