Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız.

İslam dini ortaya koyduğu ilkelerle yeryüzünde güven ve huzur ortamı oluşturmayı amaçlamıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için can, mal, akıl, nesil ve dinin korunmasını en temel hak saymıştır. Şansa bağlı, emeğe dayanmayan veya bir başkasının malını haksız bir şekilde elde etmeyi içeren oyun ve eğlence anlayışları, kumar oynama, şans oyunları ve canlılara zarar veren tehlikeli eğlence faaliyetleri haramdır.
Verilen paragrafı en güzel şekilde destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 

“Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur.” (Nahl suresi, 115. ayet.)
Yukarıdaki ayete göre seçeneklerdeki hangi yargı yanlıştır?

 

Yenilmesi aslen helal olan gıdaların elde ediliş yöntemi de önemlidir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

Seçeneklerdeki ayet ve hadislerden hangisi ekonomik hayatla ilgili değildir?

 

“ Haram, Allah’ın kitabında haram kıldıklarıdır. Helal, Allah’ın kitabında helal kıldıklarıdır. Hakkında açıklama bulunmayanlar ise sizleri serbest bıraktıklarıdır.” (Tirmizi, Libâs, 6.)

Yukarıdaki hadis-i şerifte “serbest bırakılanlar” olarak tanımlanan kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

kontrol et!