Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da ahilik teşkilatının kurulmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

 

Kesin olmamakla birlikte 1340 yılında doğmuş 1430 yılında vefat etmiştir. Gençlik yılları boyunca tefsir, fıkıh, hadis, tasavvuf, matematik, astronomi, felsefe, edebiyat ve dil dersleri aldı. Ankara’da Kara Medresede müderrislik (profesörlük) yapmıştır.

Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 

İslam dünyasında en çok kabul edilen itikadi mezheplerden birisi olan Maturidilik mezhebinin kurucusu İmam Maturidi’nin eserinin ismi nedir?

 

……………………………………… mezhebine göre Kur’an-ı Kerim, ilk ve en önemli kaynaktır. Fakat sünnet konusunda diğer mezheplerden farklı olarak Hz. Peygamber’in sünnetinin yanı sıra, masum (günahsız) olarak kabul ettikleri on iki imamın söz ve fiillerini de sünnet olarak değerlendirirler.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken mezhep adı hangisidir?

 

kontrol et!