Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

"... Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar..." (Fâtır suresi, 28. ayet.)

Verilen ayetin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

İslam medeniyetinde ilk kez yüksek seviyede ilmî araştırmaların yapıldığı eğitim kurumları aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi kimya alanında çalışmalar yapmıştır?

 

Tıp alanında Ebu Bekir Râzî, İbnü’n-Nefs, Biruni, İbn Sinâ, Akşemsettin gibi bilim adamları önemli çalışmalar yapmışlardır.  Bunlardan İbn Sina’nın ………………………… adlı eserleri beş yüz yıl Avrupa’da tıp okullarında ders kitabı  olarak okutulmuştur. Hâlen Paris Üniversitesinde büstü bulanan İbn Sina’nın özellikle bitkisel tedavi yolları ile ilgili yaptığı
çalışmalar geçerliliğini günümüzde de devam ettirmektedir.
Parçadaki boşluğa gelmesi gereken eser adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

kontrol et!