Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Hz.Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki; “Nikah benim  ” (Müslim, Nikâh, 5)

“Hiçbir baba çocuğuna daha üstün bir hediye vermemiştir.” (Tirmîzi, Birr, 33)

Yusuf Has Hacib adlı eserinde sembolik dil kullanmıştır.

Levnî ve Nigarî adlı sanatçılar sanatında öne çıkan sanatçılardır.

İnsanların değerini bilmekte aldandığı iki nimet ve

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘Öf!’ bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsrâ suresi, 23. ayet.)
Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmamıştır?

 

Aşağıdaki sanat eserlerinden hangisi Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’nde örgün yüksek öğrenim kurumu olarak kullanılmıştır?

 

Aşağıda estetikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

“Kur’an Mekke’de nazil oldu, Mısır’da güzel sesli hafızlar tarafından okundu, İstanbul’da yazıldı.
Yukarıda verilen ifadeyle toplumumuzun hangi sanatta başarılı olduğu anlatılmak istenmiştir?

 

“…Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin…” (Nisâ suresi 36. ayet.)
“Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse, mümin değildir.” (Buhâri, Edebü’l-Müfred, 52.)

Yukarıdaki ayet ve hadiste verilmek istenen asıl mesaj nedir?

 

Türk Edebiyatı’nda mevlit nazım türünün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

kontrol et!