Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Vaftiz
II. Günah itirafı
III. Ekmek şarap ayini
IV. Ağlama duvarı

Yukarıdakilerden hangileri Hıristiyanlıkla ilgilidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin inanç esaslarından biri değildir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin ibadet mekânına verilen isimdir?

 

Hıristiyanlığın tanrı inancıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

Hz. İsa’nın (a.s.) öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her birine denir.

Yahudilerin inanç esaslarını sistemleştirmiştir.

 Yahudiliğin sembollerinden biridir.

Hıristiyan inanç esaslarının en önemlisi, üçleme anlamına gelen inancıdır.

Hıristiyanların kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i atik ve Ahd-i ceditten oluşur.

Yahudilikte erkekler, 18 yaşını doldurduktan sonra ibadetlerden sorumludurlar.

Yahudiler kutsal kitaplarının yazılı kısmını Talmud, sözlü kısmını da Tanah olarak isimlendirirler.

Hıristiyanlığın doğuş döneminde peygamber olarak kabul edilen Hz. İsa (a.s.), sonradan tanrılaştırılmıştır.

kontrol et!