Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Türkçeye “bilinmezcilik” ya da “bilinemezcilik” şeklinde tercüme edilen, Tanrı hakkında “Var da denilemez yok da denilemez.” görüşünü savunan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin özelliklerinden biri değildir?

 

Aşağıdakilerden hangisi İslamofobinin sebeplerinden değildir?

 

Aşağıdakilerden hangisi din istismarına örnektir?

 

İslam karşıtlığı anlamına gelen  Müslümanların hayatını zorlaştırmaktadır.

Boş vermişlik en büyük özelliğidir.

Yeni dinî hareketleri  tarikatları gibi adlarla sınıflandırabiliriz.

Evrenin yaratıcısının ve yöneticisinin tek bir Tanrı olduğunu savunan düşünceye denir.

İsminin anlamı barış olan bir dini, şiddet odaklı göstermek haksızlıktır.

Dinî değerler üzerinden menfaat elde etmek doğru bir davranıştır.

Türkçede “kötülük problemi” şeklinde ele alınan mesele, İslam’da “şer” kavramıyla dile getirilmiştir.

Pozitivizm metafizik ile bilim arasına kesin sınırlar koymaz.

kontrol et!