Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

‘’Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.’’ (Enbiyâ suresi, 16. ayet.)

Verilen ayet-i kerimeden aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşılamaz?

 

Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmanın insana kazandırdıklarından biri değildir?

 

‘’Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun.’’ (Ebu Dâvûd, Edeb, 122)
Yukarıdaki hadis-i şerifte vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazı hakkında yanlış bir bilgi içermektedir?

 

Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın bireye kazandırdıklarından değildir?

 

“Ben cinleri ve insanları ancak bana  etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)

“Akıllı insan, nefsini hesaba çeken ve için hazırlık yapandır.” (Tirmizî, Kıyamet, 25)

“İki şey arasındaki perde, engel” anlamına gelen , ölümden sonra başlayıp mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına denir.

Kişinin Allah’a (c.c.) olan kulluk borçlarının ve üzerindeki kul haklarının vefatından sonra giderilmesini istemesine denir.

“Ey iman edenler! ve  Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara suresi, 154. ayet)

Zerre kadar iyilik yapan da kötülük yapan da karşılığını ahirette alacaktır.

Ölen kişinin ailesine taziyede bulunmak dinî ve insanî bir görevdir.

İslam dinine göre Allah (c.c.) yolunda öldürülenler şehit mertebesine yükselir.

Ahirete inanan insan, sorumluluklarının bilincinde değildir.

Alevi-Bektaşilikte cenaze törenine Hakk’a Yürüme Erkânı denir.

kontrol et!