00
Duanın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili verilen cümlelerin doğru veya yanlış olduğunu tespit ediniz.
30