00
Din- bilim ilişkisi ile ilgili cümlelerin DOĞRU ya da YANLIŞ olduğunu tespit edin.
30