Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Namazın rükünleri ile açıklamalarını eşleştiriniz.