Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Tanımlar ile kavramları eşleştiriniz.