Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Yan tarafta verilen ifadeleri ayetlerle ilişkilendirerek eşleştiriniz