Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Meleklerin ve cinlerin, Kur’an ve hadislerde bildirilen özelliklerini eşleştiriniz.