Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Allah'a (c.c.) ait zâti ve sübuti sıfatlar ile tanımlarını eşleştiriniz.