Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

‘Tarihsel süreç içinde sosyal değişmeye paralel olarak başta sahabe olmak üzere İslam bilginleri, Kur’an ve sünnetten hareketle ortaya çıkan yeni gelişmelerle ilgili yorumlar yapmışlardır. Bu yorumları yaparken İslam dininin temel kaynakları yanında, yine bunlardan çıkardıkları “maslahat, istihsan, örf-adet, sahabenin görüşü ve seddü zerâyi” gibi delilleri de kullanmışlardır.’ Bu parçadaki kavramlarla açıklamalarını eşleştiriniz.