Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Aşağıda verilen kavram tanım eşleştirmelerini yapınız.